Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 6 разів на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 4 (2016)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; електротехніка; енергетика; управління проектами.

Зміст

Кораблебудування

Корисна тяга суднового пропульсивного кайта PDF (Русский)
Volodymyr P. Shostak, Aliona I. Kisarova
Універсальні десантні кораблі. Класифікація PDF (Русский)
Mykola I. Tynianskyi
Особливості сучасного стану світового яхтингу PDF
Svitlana H. Yeroshkina
Особливості розрахунку економічних показників високошвидкісних лоцманських катерів на етапі концептуального проектування PDF (Русский)
Yana A. Kleva
Удосконалення конструкції підводних населених апаратів теплоізолюючими блоками плавучості PDF
Tetiana A. Yuresko

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Вплив параметрів режиму напилення покриттів щодо отримання наномасштабної субструктури з підвищеною стабільністю PDF
Oleksandr M. Dubovyi, Yurii Ye. Nedielko, Maksym M. Bobrov, Oleksandr V. Chechel

Електротехніка

Розподіл напруженості електричного поля в діелектричних системах секцій високовольтних імпульсних конденсаторів при перехідному процесі PDF (Русский)
Oleksii Ya. Dmytrishyn
Кореляційний аналіз системи автоматичного регулювання за результатами експериментальних досліджень PDF (Русский)
Borys M. Politykin, Yurii H. Tenditnyi, N. V. Tenditnaia, Olha N. Korneliuk
Розробка системи автоматичного керування ланкою підводного комплексу з гнучкими зв’язками PDF
Oleksandr V. Blintsov

Енергетика

Порівняльна оцінка котлів-утилізаторів по впливу на ефективність роботи когенераційних газопаротурбінних установок PDF
Yurii A. Dolganov, Oleksandr A. Yepifanov
Кінетика високотемпературної корозії сталей при спалюванні хлоровмісних палив PDF (Русский)
Oleksandr M. Filipshchuk
Осадження аерозолів в прикордонних шарах плоских поверхонь енергетичних установок PDF (Русский)
Sergiy S. Ryzhkov
Вплив протитиску на газодинамічні характеристики вихідного спрямляючого апарату компресора низького тиску в неоднорідному потоці PDF (Русский)
Mykola V. Ryndia

Управління проектами

Проблеми управління міжнародними навчальними проектами на прикладі освітньої програми «3 + Х» PDF (Русский)
Oleksandr S. Ryzhkov
Завдання організації управління груповим рухом автономних незаселених підводних апаратів в пошукових морських операціях PDF (Русский)
Leo Tosin Aloba
Безпілотні авіаційні системи в рекреаційній діяльності: нормативно-правове регулювання у західних країнах та українські перспективи PDF
Yevhen O. Yatsunskyi
Ідентифікація ризиків на стадіях життєвого циклу проектів зі створення плазмохімічних елементів для екологічно чистих енергетичних систем PDF
Kateryna S. Burunsuz
Аналіз і розвиток поняття «цінність» у контексті управління проектами PDF (Русский)
Tigran G. Grigorian, Oksana Yu. Savina, Iryna R. Savych