Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 6 разів на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 3 (2016)

Зміст

Кораблебудування

Про практичну значимість та достовірність результатів застосування методу оптимальної трансформації носової частини судна PDF (Русский)
Ihor P. Davydov, Andriy V. Pechenyuk
Особливості проведення світових вітрильних регат за категоріями та класами яхт PDF
Svitlana H. Yeroshkina
Сумарна витрата палива малооборотним двигуном судна з кайтом PDF (Русский)
Vladimir P. Shostak, Aliona I. Kisarova
Про міцність корпусу судів при підйомі на короткому сліпі PDF (Русский)
Leontii I. Korostylov, Yevhen Yu. Diadiura, Dmytro Yu. Litvinenko, Yaroslav O. Martychenko

Техногенна безпека

Фізико-хімічні закономірності адсорбційного очищення вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин PDF
Oleksandr H. Nevynskyi, Tsvietana R. Yashchenko
Оцінка рівня забруднення поверхневих вод р. Інгулець важкими металами PDF
Ganna G. Trokhymenko, Nina V. Tsyhanyuk
Оцінка техногенного ризику при заміні традиційних ущільнень магніторідинними і герметизуючими комплексами з урахуванням кліматичних факторів PDF (Русский)
Oleksandr V. Radionov

Електротехніка

Нестійкість режиму в колі з ємністю і зварювальною електричною і плазмовою дугою, що живиться від джерела постійного струму PDF (Русский)
Yevhen N. Vereshchaho, Vitalii I. Kostiuchenko
Дослідження об'ємного розряду в системах електрофільтраціі газів PDF (Русский)
Leonid Z. Boguslavskyi, Larisa Ye. Ovchinnikova, Serhiy V. Chushchak, Serhiy S. Kozyrev

Енергетика

Глибока утилізація теплоти відхідних газів і стисненого повітря сучасного малообертового двигуна PDF
Volodymyr P. Shostak, Anton Yu. Manziuk
Ймовірностна оцінка фракційної ефективності вловлювання аерозолів в прикордонних шарах багатофункціональних поверхонь в енергетичних установках PDF
Sergiy S. Ryzhkov
Поліпшення масогабаритних показників контактних конденсаторів газопаротурбінних установок для об’єктів морської інфраструктури PDF
Oleksandr S. Bortsov, Anatolii P. Shevtsov

Управління проектами

Управління міжнародними освітніми проектами НУК на прикладі двох спільних програм з партнерами з Китаю PDF (English)
Oleksandr S. Ryzhkov
Сучасні завдання групового управління рухом автономних незаселених підводних апаратів PDF (Русский)
Volodymyr S. Blintsov, Leo Tosin Aloba, Fuk Tkhy Doan