Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 4 рази на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 459

Тел.: (+380512) 43–07–95

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 3 (2017)

Зміст

Кораблебудування

Динаміка морської прив'язної системи з гнучким зв'язком PDF (Русский)
Kostiantyn S. Trunin
Теоретичне обґрунтування методу проектування корабельних отворів з застосуванням системи підпору повітря на основі струменевого водогазового апарату PDF (Русский)
Volodymyr S. Blintsov, Serhii O. Hrynchak

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Управління формуванням структури шва при впливі низькочастотними механічними коливаннями на розплав зварювальної ванни (огляд) PDF (Русский)
Volodymyr O. Lebediev, Stanislav V. Drahan, Sеrhiy V. Novikov, Ivan V. Simutienkov
Комплексна оцінка зварюваності товстолистового прокату сталі категорії Е36 PDF (Русский)
Oleksandr M. Kostin, Volodymyr O. Martynenko, Andrii V. Labartkava

Техногенна безпека

Оцінка ефективності реагентів для стабілізаційної обробки води циркуляційних систем PDF
Tetiana O. Shablii, Iryna M. Makarenko, Anastasiia Yu. Bereza, Mariia M. Shuryberko
Розробка та дослідження ефективності установки знезараження води плавальних басейнів PDF
Volodymyr V. Blahodatnyi, Volodymyr I. Bieliavskyi, Anna S. Bashmakova
Електрохімічне розділення міді й цинку в процесі іонообмінного очищення води PDF
Anastasiia S. Sukhareva, Hanna H. Trokhymenko, Mykola D. Homelia
Дослідження характеристик ущільнення маси цілих зношених автошин у піролізному реакторі PDF
Liudmyla M. Markina
Аналіз показників декаплінгу за ресурсними факторами в контексті формування сталого розвитку регіону PDF
Serhii M. Litvak, Olha A. Litvak
Аналіз ефективності виробничої діяльності енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «Агропромислова компанія «Євгройл» PDF
Iryna V. Remeshevska, Natalia V. Gurets, Oleksandr A. Omelchuk
Формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю через проектне навчання PDF
Natalia V. Kulalaieva

Електротехніка

Сучасні задачі автоматичного керування самохідною прив’язною підводною вантажною системою PDF
Volodymyr S. Blintsov, Andrii M. Voitasyk
Сучасні задачі автоматизації керування автономним ненаселеним підводним апаратом з радіобуєм PDF
Volodymyr S. Blintsov, Andriy S. Sirivchuk
Спеціалізований моделюючий комплекс для дослідження динаміки руху підводної буксируваної системи PDF
Oleksandr V. Blintsov, Volodymyr V. Sokolov

Енергетика

Розробка сепараторів стиснутого повітря на основі тривимірного моделювання PDF
Serhiy S. Ryzhkov

Управління проектами

Створення універсальної обчислювальної програми для управління якістю освітніх послуг НУК на міжнародній арені PDF (Русский)
Oleksandr S. Ryzhkov
Оцінка ймовірностей ризиків проекту зі створення плазмохімічних елементів PDF
Kateryna S. Burunsuz
Управління проектами гуманітарного розмінування акваторій України: задачі формування організаційних структур PDF
Maksym H. Hrytsaienko