Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 6 разів на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2 (2016)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування;  обробка матеріалів у машинобудуванні; енергетика; управління проектами.

Зміст

Кораблебудування

Оптимальні головні елементи суден-газовозів LNG для різних маршрутів PDF (Русский)
Dong Xinshuo
Експериментальне дослідження водометного рушія із застосуванням принципу електрогідравлічного ефекту PDF
Roman V. Latypov, Valeriy V. Zaytsev
Дослідження спуску судна з поздовжнього похилого стапеля на пневматичних балонах PDF (Русский)
Liudmyla S. Voleniuk, Olexandr S. Rashkovskyi
Сумарна витрата палива малооборотним двигуном судна з кайтом PDF (Русский)
Vladimir P. Shostak, Alena I. Kisarova
Розрахунок гідродинамічних характеристик гребного гвинта при роботі у вільній воді в CFD-пакеті Flow Vision PDF (Русский)
Olha M. Korneliuk
Метод оптимальної трансформації носової частини судна в завданні зниження повного опору його руху на тихій воді PDF (Русский)
Andriy V. Pechenyuk

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Розробка конструкції та технології виготовлення біметалевих фланців суднових трубопроводів забортної води PDF (Русский)
Volodymyr Ya. Sahan, Stanislav V. Drahan

Енергетика

Ефективність утилізації тепла комплексу автономного енерго - і холодозабезпечення в кліматичних умовах Лівії PDF (Русский)
Ramzi Kamel El Gerbi, Andrey M. Radchenko
Оцінка паливної ефективності охолодження повітря на вході газових турбін для кліматичних умов різних регіонів Лівії PDF (Русский)
Rami Kamel El Gerbi, Mykola I. Radchenko

Управління проектами

Нечіткі моделі оцінки ризиків складних технічних систем при їх моніторингу і діагностики PDF (Русский)
Volodymyr V. Vychuzhanin, Natalia O. Shybaieva
Ціннісно-орієнтоване управління зацікавленими сторонами проектів в галузі морської освіти PDF
Svitlana K. Garbuz
Планування управління змістом проекту глибоководних археологічних досліджень PDF (Русский)
Anatolii V. Nadtochіi
Особливості управління спільними проектами очищення акваторій підрозділами державної служби надзвичайних ситуацій україни та організаціями-розробниками засобів морської робототехніки PDF
Volodymyr S. Blintsov, Maksym H. Hrytsaienko