Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 4 рази на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 459

Тел.: (+380512) 43–07–95

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2 (2017)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; енергетика; електротехніка; управління проектами; економіка та управління підриємствами; техногенна безпека.

Зміст

Кораблебудування

Математична модель двох зв’язаних елементів гнучкого зв’язку морської прив’язної системи PDF (Русский)
Kostiantyn S. Trunin
Математичне моделювання роботи буксира з азимутними рушіями на тросі PDF (Русский)
Oleksandr D. Pipchenko
Сучасні завдання створення багатоцільового морського безпілотного комплексу PDF
Volodymyr S. Blintsov, Dmytro V. Kostenko, Victoria V. Trybulkevich, Volodymyr V. Sokolov
Обґрунтування раціональної конструкції блоків плавучості підводних апаратів PDF
Serhiy V. Kopiika, I. O. Zaharova, Oleksandr H. Yehorov

Техногенна безпека

Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та ультрафільтрації PDF
Oksana M. Tereshchenko, Yevgeniya V. Melnychenko, Iryna M. Makarenko
Оцінка впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища PDF
Nataliia I. Magas, Hanna H. Trokhymenko

Електротехніка

Розрахунок робочих характеристик асинхронного електроприводу PDF (Русский)
Valentyn I. Lokariev, Yana B. Volianskaya

Енергетика

Вплив режимів спалювання рідких сірчистих палив на швидкість низькотемпературної корозії PDF (Русский)
Yurii H. Tenditnyi
Формування вихрової течії в обертовому каналі і вплив на його інтенсивність геометричних параметрів PDF (Русский)
Andrii I. Shmanenko
Тривимірне моделювання сепараційних градієнтних аерозольних технологій. Масловіддільники систем суфлювання ГТД з витратою газу до 800 м3 / ч PDF (Русский)
Sehriy S. Ryzhkov

Економіка та управління підприємством

Удосконалення механізмів управління морськими наливними терміналами на основі імітаційного моделювання PDF
Borys Yu. Kozyr, Oleksandr O. Potkin, Mykola V. Fatieiev

Управління проектами

Управління якістю освіти НУК за програмою «2 + 2» з Міжнародним морським коледжем Чжецзян PDF (Русский)
Oleksandr S. Ryzhkov
Управління вартістю проекту виготовлення матеріалу плавучості для підводної техніки PDF (Русский)
Volodymyr R. Slyvnitsyn
Моделювання інформаційної платформи управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів PDF
Maksym H. Hrytsaienko