Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 4 рази на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, кімната 459

Тел.: (+380512) 43–07–95

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 4 (2017)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; енергетика; електротехніка; управління проектами; техногенна безпека.

Зміст

Кораблебудування

Комп'ютерна модель динаміки морської прив'язної системи з гнучким зв'язком PDF (Русский)
Kostiantyn S. Trunin
Аналіз формул для розрахунку водотоннажності порожнем бурових суден PDF (Русский)
Mykhailo M. Guk
Перспективи застосування водометних рушіїв на надводних кораблях PDF (Русский)
Vadym Ye. Borysov, Andrii Yu. Voloshyn

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Способы управления подачей электродной проволоки при дуговой механизированной сварке и наплавке PDF (Русский)
Volodymyr O. Lebediev, Hennadii V. Zhuk, Stanislav V. Drahan

Техногенна безпека

Дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів PDF
Inna V. Tymchenko, Victoria S. Motyhina
Екологічна криза цивілізації і проблема зміни менталітету людини PDF (Русский)
Pavlo V. Shtein, Roman V. Karimberdyiev

Електротехніка

Математичне моделювання динаміки автономного підводного апарата на плоскій циркуляції PDF
Serhii V. Blintsov, Hanna S. Hrudinina, Leo Tosin Aloba
Інтелектуальна система управління імпульсним високовольтним джерелом живлення комплексу електрофільтраціі і деструкції газових викидів PDF (Русский)
Leonid Z. Boguslavskyi, Larisa Ye. Ovchinnikova, Serhiy S. Kozyrev
Особливості впливу коронного розряду на поведінку електрода-струни в системах електрофільтраціі PDF (Русский)
Leonid Z. Boguslavskyi, Serhiy V. Chushchak, Volodymyr V. Kunizhenkov

Енергетика

Синтез та оптимізація нечітких регуляторів у системах керування піролізними реакторами PDF
Oleksiy V. Kozlov, Galyna V. Kondratenko, Yuriy P. Kondratenko
Наближене визначення тепловіддачі в трубках теплообмінних апаратів для систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння PDF (Русский)
Yurii L. Moshentsev, Oleksii A. Gogorenko

Управління проектами

Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств PDF
Oksana Yu. Savina
Метод інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом PDF
Vladlen V. Lepskyi
Методика розподілу преміального фонду за результатами виконання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах PDF
Ruslan V. Bulhakov, Viacheslav H. Holovan, Artur V. Holovan