Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 4 рази на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, кімната 459

Тел.: (+380512) 43–07–95

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1-2 (2018)

Зміст

Кораблебудування

Аналіз льодових умов зимової навігації в Азовському морі для обґрунтування вибору криголама PDF (Русский)
Sergii G. Zinchenko, Oleksandr V. Yanchetskyі
Рух підводного човна біля поверхні під дією нерегулярних хвиль PDF (English)
Mohammad Moonesun
Визначення тенденцій розвитку екранопланів як високоефективних сучасних носіїв засобів океанотехніки різноманітного призначення PDF
Serhii M. Slizhevskyi, Volodymyr M. Zinkin, Ismail S. Abliaiev

Техногенна безпека

Історичний досвід використання морських ссавців у складі біотехнічних систем і перспективні напрями розвитку PDF
Denys O. Zubrytskyi, Liubov V. Pchelinska, Kateryna V. Marinicheva
Землевпорядні аспекти формування екологічного каркасу оптимального агроландшафту PDF
Volodymyr V. Artamonov, Maryna H. Vasylenko, Pavlo B. Mikhno

Електротехніка

Порівняння електрофізичних характеристик різних комбінацій поліпропіленові-поліетилентерефталатного діелектрика, просоченого трансформаторним маслом Т-1500 і поліметилсилоксановою рідиною ПМС-20 PDF (Русский)
Viktor I. Hunko, Oleksii Ya. Dmytrishyn, Serhii O. Toporov, Olena D. Tanasova, Tetiana A. Feshchuk