Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 6 разів на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1 (2017)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; електротехніка; енергетика; управління проектами.

Зміст

Кораблебудування

Забезпечення якості будівництва композитних плавучих доків PDF (Русский)
Vadim M. Neumann
Особливості мореплавання за мілководними каналами Перської затоки PDF (Русский)
Anatoliy M. Berestovoy, Artur A. Chernysh, Aleksandr V. Yanchetskiy
Розрахунок динамічних параметрів підйомного комплексу амфібійних суден на повітряній подушці PDF (Русский)
Volodymyr V. Zaitsev, Valerii V. Zaitsev, Dmytro V. Zaitsev, Olha N. Zaitseva
Рівняння динаміки елемента гнучкого зв'язку морської прив'язної системи PDF (Русский)
Kostiantyn S. Trunin
Вибір критерію оптимізації для пасажирського судна з аутригерами PDF (Русский)
Kostyantyn О. Morozov
Концепція В. П. Кремінського з підводного мореплавства та його пріоритет у винаході глайдера — підводного човна PDF
Oleksandr O. Kalinichenko

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Вплив комбінованого деформування на термічну стабільність полігонізаційної субструктури заліза, нікелю й сталей 20; 45 PDF
Oleksandr M. Dubovyi, Lyu Shen, Tetiana O. Makrukha
Математична модель процесів зварювання і наплавлення з керованими змінами вильоту електродного дроту PDF (Русский)
Volodymyr O. Lebediev, Sеrhiy V. Novikov, Stanislav V. Drahan, Ivan V. Simutienkov

Електротехніка

Особливості побудови перетворювача частоти для гребного електродвигуна підводного апарата PDF
Dmytro V. Kostenko

Енергетика

Формування вихрової течії в обертовому каналі і вплив на його інтенсивність режимних факторів PDF (Русский)
Andrii I. Shmanenko
Розробка суднових систем очищення повітря від краплинної вологи PDF
Serhiy S. Ryzhkov

Управління проектами

Планування і організація робіт в проектно-орієнтованому підприємстві за гідробетонуванням підводних потенційно небезпечних об'єктів PDF (Русский)
Volodymyr R. Slyvnitsyn
Розробка методології управління проектом з надання освітніх послуг іноземному замовнику PDF (Русский)
Oleksandr S. Ryzhkov
Процесна модель формування статуту проекту зі створення плазмохімічних елементів для перспективних енергетичних систем PDF
Kateryna S. Burunsuz