Історія журналу

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 друковане видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань.

УДК 001.891 ББК 72  
Видається 4 рази на рік.
Заснований у жовтні 1934 року.