Фінансування журналу

Видавець

Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
просп. Героїв України, 9, м.Миколаїв, 54025
тел. +380 512 43 07 95

Admiral Makarov National University of Shipbuilding