Забезпечення якості будівництва композитних плавучих доків

Vadim M. Neumann

Анотація


Запропоновано систему управління якістю споруджуваних композитних плавучих доків великої підйомної сили. Система містить положення, які стосуються виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 2000 «Система управління якістю. Вимоги», і являє собою сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для управління якістю.


Ключові слова


композитний плавучий док; понтон; вежі; будівництво; система якості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Neyman V. M. Informatsionnoye obespecheniye proizvodstvennogo protsessa v sudostroyenii [Information support of the production process in the shipbuilding industry]. Sb. nauch. trudov NKI — Collection of scientific publications of NSI, 1993, pp. 36–42.

Neyman V. M., Savina O. Yu. Primeneniye funktsionalno-stoimostnogo analiza v upravlenii sudostroitelnymi proektami [Application of functional and cost analysis in the management of shipbuilding projects]. Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 90-richchiu NUK im. adm. Makarova [Materials of the 6th International Scientific Conference dedicated to the 90th anniversary of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding]. — Mykolaiv, 2010.

Slutskiy N. G. Innovatsionnyye tekhnologii v dokostroyenii [Innovative technologies in dock construction]. Sb. nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Perspektivnyye innovatsii v nauke, obrazovanii, proizvodstve i transporte ‘2007» Tom 1. Transport, fizika i matematika [Collection of scientific papers by the proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Prospective innovations in science, education, manufacturing and transport». Volume 1. «Transport, physics and mathematics»]. Odessa, 2007, pp. 6–9.

Slutskiy N. G., Rashkovskiy A. S. Menedzhment kachestva pri stroitelstve kompozitnykh plavuchikh sooruzheniy na KhGZ «Pallada» [Quality management in the construction of composite floating structures at Kherson State Plant «Pallada»]. Naukovo-populiarnyi zhurnal «Koleha» — Popular science magazine «Kolega», 2007, no. 2, pp.13–16.

Slutskiy N.G. Sostoyaniye i perspektivy stroitelstva kompozitnykh plavuchikh sooruzheniy [State and prospects of construction of composite floating structures]. Materialy mezhdunar. nauchn.-tekhn. konf. «Bezopasnost moreplavaniya i yeye obespecheniye pri proektirovanii i postroyke sudov» (BMS — 2004) [Proceedings of the International Scientific and Technical Conference «Safety of navigation and its provision in the design and construction of ships» (BMS — 2004)]. Mykolaiv, 2004, pp. 85–87.

Slutskiy N. G. Sravnitelnyy tekhniko-ekonomicheskiy analiz stroitelstva tselnometallicheskikh i kompozitnykh plavuchikh dokov [Comparative technical and economic analysis of construction of all-metal and composite floating docks]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific publications of NUOS, 2007, no. 2 (413), pp. 34–41.

Slutskiy N. G. Maloman V. F., Rashkovsky A. S. Stroitelstvo zhelezobetonnykh plavuchikh sooruzheniy v Ukraine [Construction of concrete floating structures in Ukraine]. Rybnoye khozyaystvo Ukrainy. Spetsialnyy vypusk «Morskiye tekhnologii: problemy i resheniya — 2004» — Fisheries of Ukraine. Special edition «Maritime Technology: Challenges and Solutions — 2004», 2004, No. 7, pp. 11–14.

Slutskiy N. G. Rashkovskiy A. S., Ermakov D. V. Ekonomicheskaya effektivnost stroitelstva i ekspluatatsii kompozitnykh plavuchikh dokov bolshoy podyemnoy sily [Economic efficiency of construction and operation of composite floating docks with a high lifting capacity]. Zb. nauk. prats «Ekonomika: problemy teorii ta praktyky» — Collection of scientific publications «Economics: problems of theory and practice». 2007, issue 232, pp. 614–621.

Rashkovskiy A. S. et al. Proektirovaniye, tekhnologiya i organizatsiya stroitelstva kompozitnykh plavuchikh dokov [Design, technology and organization of construction of composite floating docks]. Nikolaev:

RAL-Poligrafiya Publ., 2008. 614 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.15589/jnn20170101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.