Планування і організація робіт в проектно-орієнтованому підприємстві за гідробетонуванням підводних потенційно небезпечних об'єктів

Volodymyr R. Slyvnitsyn

Анотація


Розглянуто етапи життєвого циклу проекту, визначено основний склад наукомістких робіт,
здійснено планування кадрового забезпечення в проектно-орієнтованому підприємстві, зайнятого пошуком з подальшим знешкодженням підводних потенційно небезпечних об’єктів за допомогою підводного гідробетонування.


Ключові слова


організаційні підрозділи; проектно-орієнтоване підприємство; підводний потенційно небезпечний об’єкт; пошук; знешкодження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zahalnoderzhavna prohrama okhorony ta vidtvorennia dovkillia Azovskoho i Chornoho moriv na 2001–2010 r.r. [National programme for protection and rehabilitation of the environment of the Azov and Black Seas for 2001–2010]. Vidomosti VR Ukrainy — Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, issue 28, 135 p.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoii tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku tsyvilnoho zakhystu na 2009-2013 roky (Postanova KMU vid 25 liutoho 2009 r. # 156) [«On approval of the State target social program of the civil defense development for 2009–2013». Resolution no. 156 by the Cabinet of Ministers dated February 25, 2009]. Available at: mns.gov.ua/ministerstvo/structure/ NewLaws/newlaws/rkmu_156.doc.

Bushuev. S. D. Slovnyk-dovidnyk z pytan upravlinnia proektamy [Combined dictionary and reference book on project management]. Kiev, Delovaya Ukraina Publ, 2001. 640 p.

Babkin G. V. Osobennosti upravleniya proektami obezvrezhivaniya ekologicheski opasnykh podvodyih obyektov [Special features of project management for the disposal from environmentally dangerous underwater objects]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUOS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2006, issue 1 (406), pp. 144–151.

Blintsov V. S., Babkin H. V., Burunina Zh. Yu. Orhanizatsiina struktura pidpryemstva z neitralizatsii pidvodnykh potentsiino nebezpechnykh obiektiv [Organizational structure of the enterprise neutralizing potentially dangerous underwater objects]. Elektronnyi visnyk NUK — Electronic Bulletin of NUOS, 2011, issue 5, pp. 30–38.

Polozhennia pro pasportyzatsiiu potentsiino nebezpechnykh obiektiv: Nakaz MNS Ukrainy # 338 : pryiniato 18 hrud. 2000 r. [Regulation on certification of potentially dangerous objects: Order of the MES of Ukraine no. 338 dated 18 Dec. 2000]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy — Official Bulletin of Ukraine, 2001, issue 4. 345 p.

Rossiyskaya Federatsiya. Administrativnyy reglament Ministerstva Rossiyskoy Federatsii po delam grazhdanskoy oborony, chrezvychaynym situatsiyam i likvidatsii posledstviy stikhiynykh bedstviy po ispolneniyu gosudarstvennoy funktsii po osushchestvleniyu vedeniya v ustanovlennom poryadke reestra podvodnykh potentsialno opasnykh obyektov vo vnutrennikh vodakh i territorialnom more Rossiyskoy Federatsii (za isklyucheniem podvodnykh perekhodov truboprovodnogo transporta): Prikaz MChS RF # 657: prinyat 31 okt. 2008 g. [«Administrative regulation of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters for the execution of the state function on implementation in the prescribed manner of the recording of the register of underwater potentially dangerous objects in internal waters and territorial sea of the Russian Federation (with the exception of underwater crossings of pipelines)». Order of EMERCOM of the Russian Federation No. 657 dated 31 Oct. 2008]. Available at: http://www.38.mchs.gov.ru/law/detail.php?ID=23799.

Vladimirov M. V., Kholmyanskiy M. A. Intellektualnaya sistema monitoringa potentsialno opasnykh obyektov, zatoplennyih na shelfe Baltiyskogo morya [Intelligent system for monitoring potentially dangerous objects sunken in the Baltic sea shelf]. Akvaterra: sb. materialov konf. [Proceedings of the Conference «Akvaterra»]. St. Petersburg, 2003, pp. 65–69.

Blintsov V. S., Chan Tam Dyk. Kontseptsiya sozdaniya sistemy monitoringa podvodnoy obstanovki morskoy akvatorii [Concept of development of the system for monitoring the underwater environment of the sea area]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi : materialy Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. [Proceedings of the International Scientific and Technical Conference «Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering»]. Mykolaiv, 2011, pp. 523–526.

Blintsov V. S., Hrytsaienko M. H. Osoblyvosti orhanizatsii ta provedennia pidvodno-tekhnichnykh robit pidrozdilamy MYS Ukrainy ta naukovymy ustanovamy-rozrobnykamy pidvodnykh aparativ [Special features of organization and implementation of underwater technical works by subdivisions of the Ministry of Emergency of Ukraine and scientific institutions developing underwater vehicles]. Pidvodna tekhnika i tekhnolohiia : materialy Vseukrain. nauk.-tekhn. konf. z mizhnar. Uchastiu [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation «Underwater Equipment and Technology»]. Mykolaiv, 2011, pp. 143–147.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170111

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.