Обґрунтування раціональної конструкції блоків плавучості підводних апаратів

Serhiy V. Kopiika, I. O. Zaharova, Oleksandr H. Yehorov

Анотація


Розглянуто особливості експлуатації й руйнування матеріалів блоків плавучості підводних апаратів. Виділено водопоглинання, гідростатичну міцність і структурну неоднорідність матеріалу як основні фактори, що визначають конструкційні особливості блоків плавучості. Показано вплив конструктивних параметрів блоків плавучості на експлуатаційні властивості сферопластика. Надано рекомендації щодо раціональної форми, розмірів, розташування й закріплення блоків плавучості зі сферопластика.

Ключові слова


блок плавучості; суднові конструкції; сферопластик, прогнозування; експлуатаційні параметри; міцність при гідростатичному стисненні; водопоглинання

Повний текст:

PDF

Посилання


Sagalevich A. M. Okeanologiya i podvodnye obitayemye apparaty. Metody issledovaniya [Ocean engineering and underwater inhabited vehicles. Methods of research]. Moskva, Nauka Publ., 1987. 256 p.

Blintsov V. S., Magula V. E. Proyektirovaniye samokhodnykh privyaznykh podvodnykh sistem [Designing self-propelled tethered underwater systems]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1997. 140 p.

Blintsov V. S. Privyaznye podvodnye sistemy [Tethered underwater systems]. Kyiv, Naukova Dumka Publ., 1998. 232 p.

Kopіika S. V. Prognozuvannya mіtsnostі ta resursu roboty konstruktsіy plavuchostі pіdvodnykh aparatіv : dis. kand. tekhn. nauk [Prediction of the strength and service life of buoyancy structures of underwater vehicles: Cand. Dis.]. Mykolaiv, NUOS Publ., 2008. 232 p.

Burdun Ye. T., Titov G. V. Vliyaniye ekspluatatsionnykh faktorov na svoystva sferoplastikov [Impact of operational factors on the properties of syntactic foams]. Kompozitsionnye materialy v konstruktsiyakh glubokovodnykh tekhnicheskikh sred: Tezisy dokladov mezhvuzovskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Composite materials in the structures of deep-water technical media: Abstracts of the Inter-university Scientific and Technical Conference]. Nikolaev, NKI Publ., 1989, pp. 44–46.

Nikitin V. A., Sazonov I. A., Subbotin V. Yu., Fedonyuk N. N., Nikitin V. A. Vliyaniye dlitelnogo gidrostaticheskogo davleniya na fiziko-mekhanicheskiye kharakteristiki sferoplastikov [Impact of prolonged exposure to hydrostatic pressure on the physical and mechanical characteristics of syntactic foams]. Kompozitsionnye materialy v konstruktsiyakh glubokovodnoy tekhniki: Tezisy dokladov Vsesoyuznoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Composite materials in deep-water engineering: Abstracts of the All-Union Scientific and Technical Conference]. Nikolaev, NKI Publ., 1991, pp. 111–112.

Titov G. V., Burdun Ye. T. Eksperimentalnoye opredeleniye resursa sferoplastika EDS-7A [Experimental determination of the service life of the syntactic foam EDS-7A]. Kompozitsionnye materialy v konstruktsiyakh glubokovodnoy tekhniki: Tezisy dokladov Vsesoyuznoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Composite materials in deep-water engineering: Abstracts of the All-Union Scientific and Technical Conference]. Nikolaev, NKI Publ., 1991, pp. 142–143.

Kopіika S. V. Obhruntuvannia skladu sferoplastyka plavuchogo buia glybokovodnoi akustychnoi stantsіi [Substantiation of composition of the syntactic foam for a floating buoy of a deep-water acoustic station]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, Mykolaiv, NUOS Publ., 2008, no. 5 (422), pp. 52–55.

Krypton Ocean Group. Available at: www.kryptonocean.com.

Geyko S. P. Tekhnologiya izgotovleniya keramicheskikh sfericheskikh obolochek i elemen- tov plavuchesti na ikh osnove dlya glubokovodnoy tekhniki: avtoref. dis. kand. tekhn. nauk [Technology of manufacturing of ceramic spherical shells and buoyancy elements on teir basis for deep-water vehicles]. Nikolaev, NKI Publ., 1994. 139 р.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170204

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.