DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170303

Управління формуванням структури шва при впливі низькочастотними механічними коливаннями на розплав зварювальної ванни (огляд)

Volodymyr O. Lebediev, Stanislav V. Drahan, Sеrhiy V. Novikov, Ivan V. Simutienkov

Анотація


Розглянуті методи керування кристалізацією металу зварювальної ванни при зовнішньому механічному впливі на розплав. Виконаний аналіз факторів, що впливають на процес кристалізації розплаву, при накладанні низькочастотних коливань і показана роль хвильового прискорення у визначенні параметрів керуючого впливу. Наведені потрібні співвідношення між параметрами низькочастотних коливань та власною частотою кристалізації металу ванни для отримання дрібнозернистої структури шва.

Ключові слова


структура металу; розплав; механічні коливання; параметри; керування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Alov A. A., Vinogradov V. S. Vliyaniye vibratsii na protsess dugovoy svarki i svoystva shvov [Influence of vibration on the arc welding process and the properties of welds]. Svarochnoe proizvodstvo — Welding Manufacture, 1958, issue 9, pp. 52–55.

Alov A. A., Vinogradov V. S. Povysheniye kachestva metalla svarnykh shvov [Improving the weld metal quality]. Svarochnoe proizvodstvo — Welding Manufacture, 1957, issue 7, pp. 9–10.

Aristov S. V., Russo V. L. Kristallizatsiya metalla shva pri nizkochastotnykh kolebaniyakh rasplava [Crystallization of the weld metal at low-frequency oscillations of the melt]. Svarochnoe proizvodstvo — Welding Manufacture, 1982, issue 11, pp. 42–44.

Boldyrev A. M. O mekhanizme formirovaniya struktury metalla shva pri vvedenii nizkochastotnykh kolebaniy v svarochnuyu vannu [On the mechanism of formation of the weld metal structure when low-frequency oscillations are introduced into the weld pool]. Svarochnoe proizvodstvo — Welding Manufacture, 1976, issue 2, pp. 52–55.

Sutyrin G. V. Issledovaniye mekhanizma vozdeystviya nizkochastotnoy vibratsii na kristallizatsiyu svarochnoy vanny [Study of the mechanism of the impact of low-frequency vibration on crystallization of the weld pool]. Avtomaticheskaya svarka — Automatic Welding, 1975, issue 5, pp. 7–10.

Makara A. M., Kushnirenko B. N. Poperechnyye peremeshcheniya dugi kak faktor uluchsheniya struktury i svoystv svarnykh soyedineniy [Transverse arc movements as a factor of improvement of the structure and properties of welded joints]. Avtomaticheskaya svarka — Automatic Welding, 1967, issue 1, pp. 31–35.

Movchan B. A. Mikroskopicheskaya neodnorodnost v litykh splavakh [Microscopic inhomogeneity in cast alloys]. Kyiv, Gostekhizdat USSR Publ., 1962. 340 p.

Morozov V. P. Vliyaniye kolebatelnogo mekhanizma kristallizatsii na protsess izmelcheniya pervichnoy struktury metalla shva i zony termicheskogo vliyaniya [Influence of the vibrational mechanism of crystallization on the process of grinding of the primary structure of the weld metal and the zone of thermal impact]. Nauka i obrazovanie — Science and Education, 2010, issue 9. Available at: http://technomag.edu.ru.

Morozov V. P. Opredeleniye svyazi mezhdu periodichnost’yu protsessa kristallizatsii metalla svarnogo shva, izmeneniyami mgnovennoy skorosti zatverdevaniya i pokazatelyami tekhnologicheskoy prochnosti [Determination of the relationship between periodicity of the process of crystallization of the weld metal, changes in the instantaneous solidification rate and the indices of technological strength]. Nauka i obrazovanie — Science and Education, 2010, issue 9. Available at: http://technomag.edu.ru/doc/16101.html.

Morozov V. P. Analiz usloviy formirovaniya izmelchonnoy struktury pri kristallizatsii metalla svarochnoy vanny s nalozheniyem vneshnikh periodicheskikh vozmushcheniy [Analysis of the conditions for formation of the crushed structure during crystallization of the metal of the weld pool with application of external periodic disturbances]. Izvestiya vuzov — Proceedings of universities, 2006, issue 8, pp. 41–54.

Semenyuk N. I., Rabkin D. M., Lozovskaya A. V. Kharakter izmeneniya temperatury alyuminiya v protsesse zatverdevaniya pri svarke plavleniyem [Nature of the change in aluminum temperature during solidification at fusion welding]. Avtomaticheskaya svarka — Automatic Welding, 1986, issue 9, pp. 22–24.

Yefimov V. A., Eldarkhanov A. S. Fizicheskiye metody vozdeystviya na protsessy zatverdevaniya splavov [Physical methods of impact on solidification of alloys]. Мoscow, Metallurgy Publ., 1995. 272 p.