DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170306

Сучасні задачі автоматичного керування самохідною прив’язною підводною вантажною системою

Volodymyr S. Blintsov, Andrii M. Voitasyk

Анотація


Запропоновано самохідну прив’язну підводну вантажну систему з підводним-апаратом роботом нового архітектурно-конструктивного типу, рушійно-кермовий комплекс якого містить вісім однотипних рушійних пристроїв виду «гребний гвинт в трубі».

Ключові слова


самохідна прив’язна підводна вантажна система; підводний апарат-робот; вантажний самохідний підводний носій; рушійно-кермовий комплекс; рушійний пристрій

Повний текст:

PDF

Посилання


Zolotenko B. N., Skibka N. Ye., Synyuk O. N. Konechno-raznostnyy metod issledovaniya protsessa zapolneniya pryamougolnoy press-formy, putem vizualizatsii potoka rasplava [A finite-difference method for studying the process of filling a rectangular mold by visualizing the flow of a melt Visnyk Kyivskoho derzhavnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu — Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design, 2000, no. 2, pp. 48–43.

Syniuk O. M. Modeliuvannia plynu ridyny z viazkistiu, shcho zalezhyt vid temperatury [Modeling of a flow of a liquid with the viscosity depending on temperature]. Khmelnytskyi, TUP Publ., 2002, no. 1, part 1, 216 p.

Basov N. I., Kazankov Yu. V. Litevoe formovanie polimerov [Injection formation of polymers]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 248 p.

Walter A. I., Larin A. V., Makarov M. A. Strukturnoe modelirovanie proizvodstvennogo protsessa litya v peschanye formy [Structural modeling of the production process of casting into sand molds]. Izvestiya TulGU, seriya Metallurgiya, Ekologiya, Fizika — Proceedings of the TSU, Series of Metallurgy, Ecology, Physics, 2002, issue 2, pp. 216–219.

Walter A. I., Larin A. V., Makarov M. A. Eksperimentalnye issledovaniya svoystv peschano–glinistykh smesey [Experimental studies of the properties of sand-clay mixtures]. Nauchnye osnovy resheniya problem selkhoz. mashinostroeniya [Scientific foundations for solving the problems of agricultural machine building]. Tula, TULGU Publ., 2003, pp. 149–155.