DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170307

Сучасні задачі автоматизації керування автономним ненаселеним підводним апаратом з радіобуєм

Volodymyr S. Blintsov, Andriy S. Sirivchuk

Анотація


Виділено клас завдань, які вирішуються за допомогою автономних ненаселених підводних апаратів з радіобуєм, виділені можливі режими роботи даних засобів і особливості керування ними. Запропонована узагальнена структура системи автоматичного керування автономним ненаселеним підводним апаратом з радіобуєм.

Ключові слова


телекерований підводний апарат; система автоматичного керування; мілководна акваторія; підводна обстановка

Повний текст:

PDF

Посилання


Wadoo S., Kachroo P. Autonomous Underwater Vehicles. Modeling, Control Design, and Simulation. S. Wadoo. CRC Press, New York, 2011. 157 p.

Seto M. L. Marine Robot Autonomy. Springer Science+Business Media, New York, 2013. 389 p.

Blintsov O. V. Kontseptsiia robotyzovanoho monitorynhu pidvodnoho seredovyshcha na osnovi zastosuvannia pryviaznykh pidvodnykh aparativ [The formation of the concept of robotic monitoring of an underwater environment based on the use of remotely operated vehicles]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy — Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, Kharkiv, 2014, no. 6/3 (72), pp. 16–21.

Blintsov O. V., Hrytsaienko M. H. Telekerovani pidvodni aparaty na sluzhbi morehospodarskoi diialnosti Mykolaivshchyny [Remotely operated underwater vehicles serving the maritime economic activity of the Mykolaiv Region]. Sudnobuduvannia i morska infrastruktura — Shipbuilding and Marine Infrastructure, Mykolaiv, 2014, no. 1, pp. 28–33.

Blintsov V. S., Voitasyk A. M. Pidvodna robotyzovana tekhnolohiia ustanovky korysnoho vantazhu na morske dno [Underwater robotic technology for installing a payload onto the seafloor]. Pidvodni tekhnolohii. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal — International Scientific and Production Journal “Underwater Technologies”, Kyiv, 2016, no. 4, pp. 50–59.

Ageev M. D. Avtonomnye podvodnye roboty. Sistemy i tekhnologi [Autonomous underwater robots. Systems and technologies]. Moscow, Nauka Publ., 2005. 398 p.

Ryzhkov S. S., Blintsov V. S., Yehorov H. V., Zhukov Yu. D., Kvasnytskyi V. F., Koshkin K. V., Krivtsun I. V., Niekrasov V. O., Sevriukov V. V., Solonichenko Yu. V. Stvorennia universalnykh transportnykh suden i zasobiv okeanotekhniky [Development of universal transport vessels and means of ocean engineering]. Mykolaiv, NUK Publ., 2011. 340 p.

The Navy Unmanned Surface Vehicle (USV). Master Plan. U.S. Department of the Navy, 2007. 122 p.

Radio Buoy. Available at: http://www.idrobotica.com/radio-buoy.php.

Button R. W., Kamp J., Curtin T. B., Dryden J. Survey of Missions for Unmanned Undersea Vehicles. RAND Corporation, 2009. 223 р.

Blintsov S. V. Teoretychni osnovy avtomatychnoho keruvannia avtonomnymy pidvodnymy aparatamy [Theoretical foundations of automatic control of autonomous underwater vehicles]. Mykolaiv, NUK Publ., 2014. 242 p.

Christ R. D., Wernli R, L. The Rov Manual: A User Guide for Remotely Operated Vehicles. Butterworth-Heinemann, 2007. 308 р.

Blintsov O. V., Nadtochii V. A. Avtomatyzatsiia keruvannia odnolankovymy samokhidnymy pryviaznymy pidvodnymy systemamy. Navchalnyi posibnyk [Automation of control of self-propelled tethered underwater systems]. Mykolaiv, NUK Publ., 2014. 102 p.

Kostenko V. V., Lvov O. Yu., Mokeeva I. G. Rasshirenie funktsionalnykh vozmozhnostey ANPA pri rabote na melkovode [Extension of the functional capabilities of an AUV at operation in shallow water]. 5-ya Vserossiyskaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «Tekhnicheskie problemy osvoeniya Mirovogo okeana» [Proceedings of the 5th All-Russian Scientific and Technical Conference «Technical Problems of Development of the World Ocean»], 2013, pp. 49–55. Available at: http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-5-30-sentjabrja-4-oktjabrja-2013/pdf/sekcija1.pdf.