Формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю через проектне навчання

Natalia V. Kulalaieva

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність формування й розвитку культури екологічної безпеки в майбутніх фахівців будівельного профілю шляхом використання проектного навчання. Визначено умови, від яких залежить успішність проектного навчання й проведено їхнє експериментальне оцінювання. Запропоновано запровадження в професійних навчальних закладах цілісної системи проектного навчання й науково-методичного забезпечення цієї діяльності.

Ключові слова


культура екологічної безпеки; майбутні фахівці будівельного профілю; проектне навчання; умови успішності проектного навчання; метод проектів

Повний текст:

PDF

Посилання


Karavan Yu., Sanytska A., Tashak M. Formuvannia ekolohichnoi svidomosti studentiv [Formation of environmental awareness of students]. Available at: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2721.

Kulalaieva N. V. Kultura ekolohichnoi bezpeky u pidhotovtsi maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoho profiliu [Environmental safety culture in the training of qualified building construction workers]. Naukovo-metodychne zabezpechennia profesiinoi osvity i navchannia: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 7–19 kvitnia 2016 r.), T. 1. [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Scientific and methodical provision of vocational education and training»]. Kyiv, IPTO NAPN Ukrainy Publ., 2016, рр. 97 – 99.

Kulalaieva N. V. Bezpeka zabudovy infrastruktury letovyshch [Safety in construction of the airport infrastructure]. Bezpeka zhyttia i diialnosti liudyny — osvita, nauka, praktyka: zb. nauk. prats KhV mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 19–20 travnia 2016 r. [Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference «Safety of Human Life — Education, Science and Practice»]. Kyiv, Tempo Publ., 2016, рр. 140 – 143.

Kulalaieva N. V. Kadrove zabezpechennia «zelenoho» budivnytstva yak pidgruntia zbalansovanoho rozvytku ekonomiky [Personnel provision for «green» building construction as a foundation of sustainable economic development]. Profesiina osvita v umovakh staloho rozvytku / zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 1 hrudnia 2016 r.) [Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Professional Education in Sustainable Development»]. Pavlohrad, IMA-pres Publ., 2016, рр. 157 – 159.

Kulalaieva N. V. Proektne navchannia yak umova nabuttia dosvidu bezpechnoi pratsi maibutnimy budivelnykamy [Project-based learning as a condition for gaining the experience of safe work by future construction workers]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika: zb. nauk. Prats — Scientific Journal of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine. Professional Pedagogy: Collection of Scientific Publications, 2016, vol. 12, рр. 75 – 84.

Moiseev N. N. Sudba tsivilizatsii. Put razuma [Fate of civilization. Path of reason]. Moscow, Yaz. rus. Kultury Publ., 2000. 223 р. Available at: http://old.rgo.ru/wp-content/uploads/2010/09/3.-Moiseev.pdf.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: zakon Ukrainy [The Law of Ukraine «On Environmental Protection»]. Kyiv, Parlamentske vyd-vo Publ., 2017. 67 р.

Prodvizhenie kultury okhrany truda: Doklad MOT k Vsemirnomu dnyu okhrany truda [Promotion of the Occupational Safety Culture: ILO Report to the World Labor Day]. Geneva, 2005. 16 р. Available at: http://www.ilo.org/.../index.htm.

Sapozhnykov S. V. Spetsyfichni osoblyvosti protsesu ekolohichnoho vykhovannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladakh I–II rivniv akredytatsii budivelnoho profiliu [Specific features of the process of environmental education of students of higher educational institutions of I-II levels of accreditation of the building construction profile]. Available at : http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_43/74.pdf.

Svintsov Ye. S., Surovtseva O. B. Vnedrenie ekologicheskoy sostavlyayushchey v rabochie uchebnye plany stroitelnykh spetsіalnostey [Introduction of the ecological component in the curricula of building construction specialties]. Available at: http://u-center.info/libraryteacher.

Еurope 2020. А strategy for smart sustainable and inclusive growth, 2010. Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170318

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.