DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170408

Інтелектуальна система управління імпульсним високовольтним джерелом живлення комплексу електрофільтраціі і деструкції газових викидів

Leonid Z. Boguslavskyi, Larisa Ye. Ovchinnikova, Serhiy S. Kozyrev

Анотація


Розроблено інтелектуальну систему керування імпульсним джерелом живлення системи електрофільтрації, який сприяє коригуванню параметрів імпульсів відповідно до поточного складу екологічно небезпечних промислових газових викидів. Визначено інформаційні координати й канали керувальних впливів. Доведено, що алгоритм роботи інтелектуальної системи керування дає змогу генерувати високовольтні імпульси з параметрами, які забезпечують ефективну деструкцію всіх вагомих складових газових викидів у процесі обробки.

Ключові слова


інтелектуальна система керування; алгоритм; імпульсне високовольтне джерело живлення; електрофільтрація; деструкція; газові викиди

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Boguslavskiy L. Z., Miroshnichenko L. N., Kazaryan Yu. G., Yaroshinskiy N. S Vliyanie rezhimov raboty vysokovoltnogo istochnika pitaniya na formirovanie strimernogo koronnogo razryada i effektivnost sistem gazoochistki [Effect of high voltage power supply modes on the formation of a streamer corona discharge and efficiency of gas purification systems]. Tekhnichna elektrodynamika. Tem. vyp. Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist. [Technical electrodynamics. Power Electronics and Energy Efficiency]. 2011, pp. 44–49.

Boguslavskiy L. Z., Miroshnichenko L. N., Diordiychuk V. V., Vinnichenko D. V., Yaroshinskiy N. S. Sozdanie maketnykh obraztsov vysokovoltnogo oborudovaniya kompleksnykh sistem elektrofiltratsii ekologicheski opasnykh promyshlennykh vybrosov [Creating prototypes of high-voltage equipment of integrated systems of electrofiltration of environmentally hazardous industrial emissions]. Vestnik «KhPI». Tem. vyp. «Tekhnika i elektrofizika vysokikh napryazheniy» — Bulletin of KhPI. «Technique and electrophysics of high voltages», 2012, no 52 (958), pp. 31–39.

Boguslavskiy L. Z., Miroshnichenko L. N. Elektrofiltratsiya raznoimpedansnykh gazovykh vybrosov v kompleksnoy sisteme pylegazoochistki ekologicheski opasnykh promyshlennykh obektov [Electrofiltration of gas emissions of different impedance in complex system of gas and dust purification of environmentally hazardous industrial facilities]. Vestnik «KhPI». Tem. vyp. «Tekhnika i elektrofizika vysokikh napryazheniy» — Bulletin of KhPI. «Technique and electrophysics of high voltages», 2014, no 21, pp. 12–16.

Gazoanaliticheskie pribory, ZAO «Ukranalit» [Gas analyzers, JSC “Ukranalit”]. Available at: http://www.ukranalyt.com.ua/index4_0.htm.

Bohuslavskyi L. Z., Myroshnychenko L. M., Kazarian Yu. H., Khrysto O. I. Henerator vysokovoltnykh impulsiv z nanosekundnym frontom dlia otrymannia strymernoho koronnoho rozriadu [High-voltage pulse generator with a nanosecond front producing a streamer corona discharge]. Patent UA, no. u 2009 12959, 2009.

Bohuslavskyi L. Z., Myroshnychenko L. M., Diordiichuk V. V. Sposib destruktsii riznoimpedansnykh hazovykh vykydiv nebezpechnykh promyslovykh ob`yektiv [Method for the destruction of gas emissions of different impedance from hazardous industrial objects]. Patent UA, no. u 2013 11731, 2013.

Bohuslavskyi L. Z., Myroshnychenko L. M., Ovchynnikova L. Ye. Systema impulsnoho elektrozhyvlennia elektrofiltriv dlia ochyshchennia riznoimpedansnykh hazovykh vykydiv [Pulse power supply system for the electrofilters cleaning gas emissions of different impedance]. Patent UA, no. u 2014 07889, 2014.

Rodionov A. I., Klushin V. N, Sister V. G. Tekhnologicheskie protsessy ekologicheskoy bezopasnosti [Technological processes of ecological safety]. Kaluga, Bochkareva N. Publ., 2000. 800 p.

Chekalov L. V. Osnovy razrabotki i konstruirovaniya elektrofiltrov novogo pokoleniya [Fundamentals of design and development of a new generation of electrostatic precipitators]. InformTsement Publ., 2006, no 5, pp. 67–69.