DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170409

Особливості впливу коронного розряду на поведінку електрода-струни в системах електрофільтраціі

Leonid Z. Boguslavskyi, Serhiy V. Chushchak, Volodymyr V. Kunizhenkov

Анотація


Досліджено вплив коронного об’ємного розряду на поведінку електрода-струни коаксіальних
циліндричних електродних систем у комплексах електрофільтраціі газових викидів. Визначено залежності амплітуди обертання струнного електрода від напруги й матеріалу дроту.


Ключові слова


коронний об’ємний розряд; електродна система; електрофільтрація промислових газів; режими запалювання розряду; коливання; стример

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Boguslavskiy L. Z., Miroshnichenko L. N., Kazaryan Yu. G., Yaroshinskiy N. S Vliyanie rezhimov raboty vysokovoltnogo istochnika pitaniya na formirovanie strimernogo koronnogo razryada i effektivnost sistem gazoochistki [Effect of high voltage power supply modes on the formation of a streamer corona discharge and efficiency of gas purification systems]. Tekhnichna elektrodynamika. Tem. vyp. Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist. [Technical electrodynamics. Power Electronics and Energy Efficiency]. 2011, pp. 44–49.

Boguslavskiy L. Z., Yaroshinskiy N. S. Ochistka vody vysokochastotnym strimernym razryadom [Water purification with a high-frequency streamer discharge]. Sbornik nauchnykh trudov NUK — Collection of scientific publications of NUOS, Nikolaev, NUK Publ., 2015, no. 5 (461), pp. 88–93.

Boguslavskiy L. Z., Miroshnichenko L. N., Diordiychuk V. V., Vinnichenko D. V., Yaroshinskiy N. S. Sozdanie maketnykh obraztsov vysokovoltnogo oborudovaniya kompleksnykh sistem elektrofiltratsii ekologicheski opasnykh promyshlennykh vybrosov [Creation of prototypes of the high-voltage equipment for complex electrofiltration systems processing environmentally hazardous industrial emissions]. Vestnik «KhPI». Tem. vyp. «Tekhnika i elektrofizika vysokikh napryazheniy» — Bulletin of the Kharkiv Polytechnic Institute. Topic of the issue: High-voltage engineering and electrophysics. Kharkov, NTU «KhPI» Publ., 2012, no. 52 (958), pp. 31–39.

Boyko N. I., Konyaga S. F. Obrabotka gazov impulsnym koronnym razryadom [Gas treatment with a pulse corona discharge]. Vestnik «KhPI». Tem. vyp. «Tekhnika i elektrofizika vysokikh napryazheniy» — Bulletin of the Kharkiv Polytechnic Institute. Topic of the issue: High-voltage engineering and electrophysics. Kharkov, NTU «KhPI» Publ., 2012, no. 52 (958), pp. 39–41.

Rodionov A. I., Klushin V. N, Sister V. G. Tekhnologicheskie protsessy ekologicheskoy bezopasnosti [Technological processes of ecological safety]. Kaluga, Bochkareva N. Publ., 2000. 800 p.

Chekalov L. V. Osnovy razrabotki i konstruirovaniya elektrofiltrov novogo pokoleniya [Fundamentals of design and development of a new generation of electrostatic precipitators]. InformTsement Publ., 2006, no 5, pp. 67–69.

Edgar Choueiri. New Dawn for Electric Rockets. Available at: https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v300/n2/full/scientificamerican0209-58.html.