DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20180105

Історичний досвід використання морських ссавців у складі біотехнічних систем і перспективні напрями розвитку

Denys O. Zubrytskyi, Liubov V. Pchelinska, Kateryna V. Marinicheva

Анотація


Узагальнено історичний і сучасний досвід використання морських ссавців у складі біотехнічних систем провідних морських держав світу.

Ключові слова


морські ссавці; океанаріум; службове використання; біотехнічні системи; підводний пошук; ехолокація; навчання тварин; розумова діяльність тварин

Повний текст:

PDF

Посилання


Gosudarstvennyy okeanarium Ukrainy. 40 let v stroyu [The State Oceanarium of Ukraine. 40 years in operation]. Sevastopol, FTF Publ., 2006. 498 p.

Zubrytskyi D. O., Molozovenko V. V., Marinicheva K. V., Pchelinska L. V. Rozvytok ta podalshe vprovadzhennia biotekhnichnykh system z vykorystanniam morskykh tvaryn v interesakh VMS ZSU [Development and further introduction of biotechnical systems with the use of marine animals in the interests of the AFU naval forces]. Materialy XVII naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Praktychni problemy rozvytku radiozv’iazku v HMZLB, v systemakh radionavihatsii ta systemakh upravlinnia rukhom suden» [Proceedings of the XVII Scientific and Technical Conference “Practical problems of radiocommunication development in the GMDSS, in radio navigation systems and ship traffic control systems”]. Odessa, 2016, pp. 43–44.

Kulahin V. V. Naukovo-doslidnyi tsentr Zbroinykh Syl Ukrainy «Derzhavnyi okeanarium» [The Scientific Research Center of the Armed Forces of Ukraine “The State Oceanarium”]. Hiperion Publ., 2011.

Kulagin V. V., Zhurid B. A. Teoriya morskikh biotekhnicheskikh sistem [The theory of marine biotechnical systems]. Sevastopol, NPTs «EKOSI — Gidrofizika» Publ., 2010. 330 p.

Matishov G. G., Kavtsevich N. N., Mikhaylyuk A. L. Opyt obucheniya i primeneniya morskikh mlekopitayushchikh dlya zashchity strategicheski vazhnykh obektov ot terroristicheskikh deystviy [Experience in the training and exploitation of marine mammals to protect strategically important facilities from terrorist acts]. Rostow on Don, Yuzhnyi nauchnyi tsentr RAN Publ., 2007. 128 p.

Starodubtsev Yu. D., Nadolishnyaya A. P. Istoriya, sovremennoe sostoyanie i perspektivy sluzhebnogo ispolzovaniya kitoobraznykh v sostave biotekhnicheskikh sistem dvoynogo naznacheniya [History, current state and prospects for the official use of cetaceans as part of dual-purpose biotechnical systems]. Gidrofizika [Hydrophysics], 2011, no. 3, vol. 4, pp. 123–129.

Sokolov V. Ye., Starodubtsev Yu. D. V podvodnom poiske delfiny. Priroda [In the underwater search for dolphins. Nature], 1990, no. 5, pp. 26–31.

Shcherbakov V. Tekhnologii: Khvostatyy spetsnaz. Ispolzovanie boevykh zhivotnykh v voenno-morskom spetsnaze VMS SShA [Technologies: Tailed Special Forces. The use of combat animals in naval special forces of the US Navy]. Zhurnal «Bratishka» [Magazine “Brother”], 2010, no. 11.