Cпеціалізований моделюючий комплекс для дослідження ефективності системи керування підводною буксированою системою

Oleksandr V. Blintsov, Zhanna Yu. Burunina, Pavlo H. Klymenko, Chan Tam Dyk

Анотація


Розроблено спеціалізований моделюючий комплекс для дослідження систем автоматичного керування підводною буксированою системою, яка працює в умовах зовнішніх збурень. У складі математичного забезпечення комплексу використано інверсну математичну модель кабель-буксира як гнучкої нитки в потоці води, що дає змогу досліджувати методом комп’ютерного моделювання керований рух підводної буксированої системи.

Ключові слова


підводна буксирована система, математична модель, комп’ютерне моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блінцов, О. В. Синтез інверсної математичної моделі кабель-троса як складової системи керування рухом прив’язного підводного апарата [Текст] / О. В. Блінцов // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матер. ІІІ Міжнар. конф. – Львів : ПП «Вежа і Ко», 2008. – С. 357–359.

Блінцов, О. В. Синтез системи керування упорами рушіїв прив’язного підводного апарата в режимі квазістаціонарного просторового руху [Текст] / О. В. Блінцов // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 1 (418). – С. 135–141.

Блінцов, В. С. Програмно-технічний комплекс для морських дослідницьких випробувань одноланкових підводних буксированих систем [Текст] / В. С. Блінцов, Ж. Ю. Буруніна, Тьєн Лонг Нгуен // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК. – 2005. – № 3 (402). – C. 34–42.

Блінцов, В. С. Моделюючий комплекс для дослідження технологій моніторингу акваторій з застосуванням самохідного прив’язного підводного робота [Текст] / В. С. Блінцов, О. М. Киризюк // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 6 (423). – С. 130–136.

Блінцов, В. С. Проектирование самоходных привязных подводных систем [Текст] / В. С. Блинцов, В. Э. Магула. – К. : Наукова думка, 1997. – 140 с.

Блінцов, В. С. Моделирующий комплекс для исследования свойств подводной буксируемой системы как объекта управления [Текст] / В. С. Блинцов, Тьен Лонг Нгуен // Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. Спец. вип. : в 2 т. – К. : НАН України, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2005. – Т. 1. – С. 22–27.

Бугаенко, Б. А. Специальные судовые устройства [Текст] / Б. А. Бугаенко, В. Э. Магула. – Л. : Судостроение, 1983. – 392 с.

Виноградов, Н. И. Привязные подводные системы. Прикладные задачи статики и динамики [Текст] / Н. И. Виноградов, М. Л. Гутман, И. Г. Лев, М. З. Нисневич. – С.Пб. : Изд-во СПбУ, 2000. – 324 с.

Иконников, И. Б. Подводные буксируемые системы и буи нейтральной плавучести [Текст] / И. Б. Иконников, В. М. Гаврилов, Г. В. Пузырев. – С.Пб. : Судостроение, 1993. – 224 с.

Костенко, В. В. Исследование влияния кабеля связи на маневренность телеуправляемого подводного апарата [Текст] / В. В. Костенко, И. Г. Мокеева // Подводные исследования и робототехніка. – 2009. – № 1(7). – С. 22–27.

Кувшинов, Г. Е. Системы управления глубиной погружения буксируемых объектов [Текст] : монографія / Г. Е. Кувшинов, Л. А. Наумов, К. В. Чупина. – Владивосток : Дальнаука, 2005. – 285 с.

Лукомский, Ю. А. Навигация и управление движением судов [Текст] : учебник / Ю. А. Лукомский, В. Г. Пешехонов, Д. А. Скороходов. – С.Пб. : Элмор, 2002. – 360 с.

Павлов, Г. В. Керування квазістаціонарним рухом прив’язного підводного апарата в умовах невизначеності його параметрів та зовнішніх збурень [Текст] / Г. В. Павлов, О. В. Блінцов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х., 2008. – Вып. 6/3 (36). – С. 37–40.

Поддубный, В.И. Динамика подводных буксируемых систем [Текст] / В. И. Поддубный, Ю. Е. Шамарин, Д. А. Черненко, Л. С. Астахов. – С.Пб. : Судо-строение, 1995. – 200 с.