Щодо побудови інформаційно-аналітичної системи управління рухом суден

Hennadii B. Vilskyi

Анотація


Показано структуру інформаційного ресурсу судноводіння, яка складається з організованої сукупності берегових, супутникових, портових і суднових систем передачі стандартних та оперативних навігаційних даних. Наведено концепцію побудови інформаційно-аналітичної системи керування рухом суден нового покоління, в якій виконується оцінка навігаційних небезпек. Запропоновано алгоритм розв’язання функціональних задач системи зі встановлення пріоритетності подачі інформації про можливі передумови і небезпеку на шляху судна.


Ключові слова


судноводіння, інформаційний ресурс, система керування рухом суден, кластеризація, базова модель, алгоритм, небезпека

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бояров, А. В. О построении информационно-аналитической системы управления движением судов [Текст] / А. В. Бояров // Межвузовский сборник научных трудов.  СПб. : СПбГУВК, 2003.  Вып. 4.  с. 37.

Вильский, Г. Б. Исследование информационной безопасности водных путей [Текст] / Г. Б. Вильский // Судовождение : сб. науч. трудов ОНМА. – О. : ИздатИнформ, 2010. – Вып. 18. – С. 3847.

Вильский, Г. Б. Принципы формирования и оценка объемов информационных потоков водных путей [Текст] / Г. Б. Вильский // Судовождение : сб. науч. трудов ОНМА. – О. : ИздатИнформ, 2010. – Вып. 19. – С. 35–44.

Hавигационная безопасность при лоцманской проводке судов [Текст] : учебное пособие / Г. Б. Вильский, А. С. Мальцев, В. В. Бездольный, Е. И. Гончаров ; под ред. А. С. Мальцева, Г. Б. Вильского. – Одесса–Николаев : ЧП «Феникс», 2007. – 456 с.

Пат. 62435 Україна, МПК 7 G08В 19/00, G08В 25/00, G05В 23/00, G08G 1/01. Система надання інформаційно-аналітичних послуг [Текст] / Вільський Г. Б., Мальцев А. С., Надич М. М., Голіков В. В., Ворохобін І. В.; заявники і власники патента Одеська національна морська академія; Миколаївський політехнічний інститут. – № u 201102041 ; заявл. 21.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.