Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування

Svitlana M. Marushchak

Анотація


Досліджено особливості безпечного розвитку підприємства в ринкових умовах господарювання, наведено класифікацію загроз безпечному розвитку підприємства, обґрунтовано механізм запобігання загрозам безпечного розвитку підприємства з використанням SWOT- та SPASE-аналізу.


Ключові слова


безпечний розвиток підприємства, чинники впливу на діяльність підприємства, загрози, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, SWOT- та SPASE-аналіз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Афанасьев, Н. В. Управление развитием предприятия [Текст] : монография / Н. В. Афанасьев, В. Д. Рогожин, В. И. Рудыка. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2003. – 184 с.

Василенко, В. А. Диагностика устойчивого развития предприятий [Текст] / В. А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 142 с.

Верба, В. А. Управління розвитком компанії [Текст] : навч. посіб. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова. – К. : КНЕУ, 2011. – 482 с.

Клімова, О. І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства [Текст] / О. І. Клімова // Економіка та держава. – 2008. – № 4. – С. 54–56.

Корнійчук, Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку [Текст] / Л. Ко-рнійчук // Економіка України. – 2010. – № 2 (579). – С. 72–83.

Кучерова, Е. Н. Концептуальные подходы к устойчивому развитию предприятия [Текст] / Е. Н. Кучерова // Диссертант. – 2008. – № 1. – С. 73–77.

Раєвнєва, О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі [Текст] / О. В. Раєвнєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.

Рябов, В. М. Устойчивое развитие промышленных предприятий в современных условиях [Текст] / В. М. Рябов // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 4(18). – С. 271–273.

Фісуненко, П. А. Сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства [Текст] / П. А. Фісуненко, В. В. Нагорний, В. Ф. Левченко // Економічний простір. – 2008. – № 1. – C. 139–144.

Шанин, И. И. Управление инновационным развитием на промышленном предприятии [Текст] / И. И. Шанин // Вопросы инновационной экономики. – 2012. – № 4 (14). – С. 30–39.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140106

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.