Резерви розвитку малого бізнесу в Причорноморському регіоні України

Oleksandr P. Hurchenkov, Olesia Ye. Mandra

Анотація


Розглянуто резерви, обставини та фактори розвитку малого підприємництва, які забезпечують активізацію створення малих підприємств в окремих сферах господарювання в Причорноморському регіоні.

Ключові слова


мале підприємництво, сфера господарювання, Причорноморський регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2028.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Економічне районування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geoknigi.com/book_view.php?id=1078.

Парсяк, В. Н. Планування господарської діяльності малих та середніх підприємств [Текст] / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова. – К. : Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, 2001. – 191 с.

Розвиток малого підприємництва в регіонах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=479.

Щодо механізмів запровадження індустріальних парків в Україні : аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/509/.

Закон України «Про індустріальні парки» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 22. – Ст. 212. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5018-17.

Основні показники діяльності малих підприємств за регіонами у 2010 році [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2011/sze/opr/opr_u/opdmp2010_reg_u.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.