Автоматизація підготовки вихідних даних для САПР Aveva Marine Initial Design

Natalia M. Kabanova

Анотація


Для збільшення ефективності створення тривимірної моделі транспортного судна розроблено комп'ютерну програму, яка дозволяє перетворити наявні вихідні дані в спеціалізовані формати для їх подальшого імпорту в САПР Aveva Marine Initial Design.

Ключові слова


Aveva Marine, судно, теоретичне креслення, діаметральний батокс, програмний продукт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кабанова, Н. Н. Автоматизированное создание обводов судовой поверхности для САПР Aveva Marine [Текст] / Н. Н. Кабанова // Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд : материалы Всеукр. науч.-техн. конф. с международным участием. – Николаев : НУК, 2013. – С. 41–43.

Решения AVEVA для объектов судостроения [Электронный ресурс] / Aveva Continual Progression. – Режим доступа: http://www.aveva.com.

Lines Production. TM-2004 [Text]. – Cambridge : Aveva Solutions Ltd, 2010.

Lines Design. TM-2003 [Text]. – Cambridge : Aveva Solutions Ltd, 2010.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.