Управління вартістю підприємства на основі оціночних параметрів дивідендного потенціалу

Vladimir N. Paryak, Olha V. Horianska

Анотація


Запропоновано модель узагальнюючого показника, що інтегрує фактори формування та обмеження дивідендного потенціалу акціонерного товариства, а також механізм управління дивідендним потенціалом як метод управління вартістю підприємства.

Ключові слова


вартість підприємства, дивідендний потенціал, додана вартість, інвестиційні потреби, управління вартістю, оцінка вартості

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакульчик, О. М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект [Текст] : монографія / О. М. Вакульчик. – Д. : Пороги, 2003. – 256 с.

Вакульчик, О. Модель оцінки дивідендного потенціалу акціонерного товариства на основі інтегрального показника [Текст] / О. Вакульчик, О. Козлова // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 32–35.

Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг [Текст] : монографія / Т. В. Moмoт, M. В. Кадничанський, О. А. Лобанов, Н. В. Рудь. – X. : Фактор, 2010. – 220 c.

Грязнова, А. Г. Оценка бизнеса [Текст] / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, С. А. Ленская. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 736 с.

Ефремов, В. С. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ефремов. – М. : Финпресс, 1998. – 192 с.

О методологии оценки эффективности реальных инвестиционных проектов [Текст] / В. Лившиц, П. Виленский, С. Смоляк, А. Шахназаров // Российский экономический журнал, 2006. – № 9–10. – С.67–78.

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України [Текст]. – К. : НІСД, 2013. – 48 с.

Lewis, T. Steigerung des Unternehmenswertes: Total-value-Management [Text] / T. Lewis // Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech. – 1995.

Stewart, G. B. The Quest for Value [Text] / G. B. Stewart // Harper Business. – 1991. – № 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.