Управління експлуатаційною вартістю підприємства в системі вартісно-орієнтованого менеджменту

Yelizaveta V. Protasova

Анотація


Запропоновані економічні критерії результативності та ефективності для системи вартісно-орієнтованого менеджменту, а також методичний підхід до управління експлуатаційною вартістю підприємства на основі визначених граничних значень факторів впливу.

Ключові слова


експлуатаційна вартість підприємства, вартісний результат, управління вартістю, фактори впливу

Повний текст:

PDF

Посилання


Галасюк, В. В. Проблемы теории принятия экономических решений [Текст] : монография / В. В. Галасюк. – Д. : Новая идеология, 2002. – 304 с.

Грегори, А. Стратегическая оценка компаний: практическое руководство [Текст] / Алан Грегори. – М. : Квинто-Консалтинг, 2006. – 210 c.

Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление [Текст] : [пер. с англ.] / Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Мурин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с.

Мартін, Дж. Д. VBM-управління, що базується на вартості: корпоративна відповідь революції акціонерів [Текст] : [пер. з англ.] / Дж. Д. Мартін, В. Дж. Петті. – Д. : Баланс Бізнес Букс, 2006. – 272 с.

Мендрул, О. Г. Управління вартістю підприємств [Текст] : монографія / О. Г. Мендрул. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.

Момот, Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження [Текст] : монографія / Т. В. Момот. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 380 c.

Народнохозяйственная эффективность: показатели, методы оценки [Текст] / под ред. А. С. Астахова ; редкол. сер.: Е. М. Сергеев [и др.]. – М. : Экономика, 1984. – 248 с.

Rappaport, A. Creating shareholder value: a guide for managers and investors [Text] / A. Rappaport. – Rev. and updated ed. – New York : Free Press, 1998. – 205 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.