Розробка механізму здешевлення кредитів суднобудівних підприємств

Viacheslav H. Rohov

Анотація


Розглянуто механізм здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів агропромислового комплексу. Розроблено рекомендації щодо формування механізму здешевлення кредитів для підприємств суднобудування.

Ключові слова


суднобудування, кредити, механізм здешевлення кредитів

Повний текст:

PDF

Посилання


Беглиця, В. П. Державне регулювання розвитку суднобудівної галузі України в умовах глобальної конкуренції: теорія, методологія, механізми : монографія [Текст] / В. П. Беглиця. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 384 с.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» № 719-VII [Текст] : [прийнятий 16.01.2014 р.].

Закон України «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості» № 5209-VI [Текст] : [прийнятий 06.09.2012 р.].

Концепція Закону України «Про державну підтримку суднобудування» [Електронний ресурс] // Официальный сайт Ассоциации судостроителей Украины «Укрсудпром». – Режим доступу: http://www.ukrsudo.kiev.ua/index.php?id=161.

Лисицкий, В. И. Предотвратить смерть морской индустрии Украины [Електронний ресурс] // Всеукраїнська експертна мережа. – Режим доступа: http://www.experts.in.ua/ baza/ analitic/ index.php?ELEMENT_ID=103873.

Основные направления деятельности Ассоциации «Укрсудпром» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Ассоциации судостроителей Украины «Укрсудпром». – Режим доступа: http://www.ukrsudo.kiev.ua/index.php?id=63.

Отчет о деятельности Минпромторга России в 2010 году и планы на 2011 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/ www.minpromtorg.gov.ru/ special/ 2010/ shipbuilding/?print=1.

Парсяк, В. Н. Кредитування підприємств з тривалим виробничим циклом [Текст] / В. Н. Парсяк, П. В. Трофімішин // Розвиток підприємництва: теорія та практика : збірник матеріалів Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю. – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 4–7.

Пашин, Р. М. Судостроение: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Российский судостроительный портал. – Режим доступа: http://shipbuilding.ru/rus/overviews/building.

Постанова Кабінету Міністрів України № 794 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» [Текст] : [прийнято 11.08.2010 р.].

Rodricks Wong. Ship Finance Today: The Changing Topography of a Critical MarketKey [Електронний ресурс] // 9th annual Marine Money Asia Week. – 29 September 2010. – Режим доступу: http://www.marinemoney.com/sites/all/themes/marinemoney/forums/SIN10/presentations2010/Wong.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.