Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки сушіння зерна з частковим байпасуванням теплового насоса

Mykhailo K. Bezrodnyi, V. V. Vovk

Анотація


Наведено математичну модель та результати термодинамічного аналізу впливу байпасування теплового насоса у теплонасосній рециркуляційній конвеєрній сушильній установці. Моделювання процесів виконано для першого періоду процесу сушіння з постійною інтенсивністю видалення вологи з зерна. Результати розрахунків дозволяють оцінити вплив байпасування сушильного агента повз тепловий насос на енергетичну ефективність теплонасосної сушильної установки для різних технологічних параметрів процесу сушіння.

Ключові слова


тепловий насос, сушіння зерна, рециркуляція, байпасування теплового насоса

Повний текст:

PDF

Посилання


Безродний, М. К. Теплонасосні технології в процесах сушіння зерна [Текст] / М. К. Безродний, В. В. Вовк // Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції. – Миколаїв, 2013. – С. 14–27.

Безродний, М. К. Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки для сушіння зерна [Текст] / М. К. Безродний, В. В. Вовк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : наук.-техн. журнал. – 2014. – № 2.

Безродный, М. К. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины [Текст] : монография / М. К. Безродный, Д. С. Кутра. – К. : НТУУ «КПИ», 2011. – 240 с.

Вобликов, Е. М. Технология элеваторной промышленности [Текст] : учебник / Е. М. Вобликов. – СПб. : Лань, 2010. – 384 с.

Данилов, О. Л. Экономия энергии при тепловой сушке [Текст] / О. Л. Данилов, Б. И. Леончик. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.3102 n 6–5 №ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК

Лыков, А. В. Теория сушки [Текст] / А. В. Лыков. – М. : Энергия, 1968. – 472 с.

Малин, Н. И. Энергосберегающая сушка зерна [Текст] / Н. И. Малинин. – К. : КолосС, 2004. – 240 с.

Рей, Д. Экономия энергии в промышленности : справочное пособие для инженерно-технических работников [Текст] / Д. Рей. – М. : Энергоиздат, 1983. – 208 с.

Янтовский, Е. И. Промышленные тепловые насосы [Текст] / Е. И. Янтовский, Л. А. Левин. – М. : Энергоиздат, 1989. – 128 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.