Оцінка ефективності біогазових електростанцій

Alla O. Denisova, Nho Min Khuiieu

Анотація


Виконано оцінку економічної доцільності використання парогазових установок на біопаливі. Запропоновано методику визначення економічної ефективності біогазових енергоустановок. Наведено обґрунтування перспектив використання біогазових установок та встановлені шляхи зменшення строку їх окупності.

Ключові слова


парогазова установка, біогаз, біодобрива, економічна ефективність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Нгуен, Тху Нга. Структуризация энергетических ресурсов и стратегия развития энергетической отрасли Вьетнама [Текст] / Нгуен Тху Нга // Труды Науч. энерг. ин-та Вьетнамской акад. наук и технологий. – 2011. – С. 101–110.

Перспективная программа развития электроэнергетики Вьетнама на период до 2020 г. [Электронный ресурс] // Портал внешнеэкон. информ. – Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries.

Стратегия развития нефтегазовой отрасли Вьетнама до 2015–2025 г. [Электронный ресурс] // Vietnam Economic News. – 2012. – № 16. – Режим доступа: http://www.mbendi.com.

Технология и установки для производства биоудобрений и биогаза [Электронный ресурс] // Объединение «Альтернативная технология». Установки для получения биоудобрений и биогаза. – Режим доступа: http://www/biogas.vn.ua.

Хрусталев, Б. М. Климатические условия Вьетнама и потенциал нетрадиционных источников энергии [Текст] / Б. М. Хрусталев, Туан Киет Нго, Тху Нга Нгуен // Энергетика : изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. – 2009. – № 6. – С. 31–35.

Экономика и управление энергетическими предприятиями [Текст] : учебник / Т. Ф. Басова, Е. И. Борисов, В. В. Бологова [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Кожевникова. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 432 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.