Потенціал охолодження циклового повітря головного суднового дизеля

Roman M. Radchenko

Анотація


Виконано оцінку потенційно можливої глибини охолодження циклового повітря (всмоктуваного та наддувного) малообертового дизеля в кліматичних умовах експлуатації судна на конкретній рейсовій лінії та зниження його температури, виходячи з наявної теплоти випускних газів і наддувного повітря та ефективності її трансформації в холод тепловикористовуючою холодильною машиною. Визначено значення зниження температури наддувного повітря на вході в циліндри, а також відповідного скорочення питомої та загальної витрати палива головного дизеля на рейсовій лінії Одеса–Йокогама з урахуванням зміни температури зовнішнього повітря та забортної води.

Ключові слова


малообертовий дизель, турбокомпресор, всмоктуване повітря, наддувне повітря, охолодження, утилізація теплоти, тепловикористовуюча холодильна машина, низькокипляче робоче тіло

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Андреев, А. А. Теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля [Текст] / А. А. Андреев, Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 1 (98). – С. 66–70.

Радченко, Р. Н. Повышение топливной эффективности малооборотного дизеля транспортного судна охлаждением воздуха на входе эжекторной холодильной машиной [Текст] / Р. Н. Радченко // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 2 (437). – С. 71–76.

Радченко, Р. Н. Интегрирование эжекторных теплоиспользующих установок охлаждения в системы воздухоподготовки главных судовых двигателей [Текст] / Р. Н. Радченко // Техногенна безпека : наукові праці ЧДУ ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ. – 2009. – Т. 111, ВИП. 98. – С. 44–50.

Inuence of Ambient Temperature Conditions on Main Engine Operation [Text]. – Copenhagen : MAN B&W Diesel A/S, 2005. – 15 p.

MAN B&W ME/ME-C/ME-GI/ME-B-TII engines [Text]. – Copenhagen : MAN Diesel, 2010. – 389 р.

Thermo EfŸciency System (TES) for reduction of fuel consumption and CO2 emission [Text]. – Copenhagen : MAN B&W Diesel A/S, 2005. – 12 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.