Метод обробки даних моніторингу паливної ефективності газового двигуна

Andrii M. Radchenko, Andrii V. Konovalov

Анотація


Наведено алгоритм поетапної реалізації методу обробки даних моніторингу паливної ефективності газових двигунів та аналітичний опис етапів. Дані мониторингу паливної ефективності газових двигунів оброблялись у вигляді масивів даних по залежності питомої об’ємної витрати палива (природного газу) від температури повітря на вході газових двигунів. У результаті отримані значення величини зміни питомої об’ємної витрати палива, яка припадає на зміну температури повітря на вході газових двигунів на 1 °С, які дають змогу оцінювати ефективність застосування різних способів охолодження повітря на вході газових двигунів.


Ключові слова


газовий двигун, паливна ефективність, питома витрата палива, температура повітря на вході, моніторинг

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Рыжков, С. С. Направления повышения эффективности тригенерационных установок автономного энергообеспечения технологических процессов [Teкст] / С. С. Рыжков, А. Н. Радченко, С. Г. Фордуй // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 9 (106). – С. 80–85.

Радченко, А. Н. Согласование работы когенерационного модуля газового двигателя и абсорбционного термотрансформатора [Teкст] / А. Н. Радченко, А. В. Коновалов, Л. А. Остапенко // Газотурбинные технологии. – Рыбинск (Россия), 2013. – № 4 (115). – С. 30–33.

Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики [Teкст] / А. М. Радченко, Р. С. Рижков, Р. М. Радченко, Д. В. Коновалов // Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації: Матеріали ІІ міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв : НУК, 2013. – Ч. 1. – С. 264–270.

GTI Integrated Energy System for Buildings. Modular System Prototype [Text] / G. Rouse, M. Czachorski, P. Bishop, J. Patel // GTI Project report 15357/65118: Gas Technology Institute (GTI). – January 2006. – 495 p.

Radchenko, N. Trigeneration plant for combined energy supply [Text] / N. Radchenko, S. Ryzkov, S. Forduy // Proceedings of the 14 International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy: HTRSE-2012. – Szczecin, Poland. – 2012. – P. 503–508.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.