Абсорбційні холодильні апарати сезонного типу. Сучасний стан і тенденції розвитку

Artem P. Selivanov

Анотація


Протягом трьох років було проведено серію дослідів в умовах використання низькотемпературного потенціалу навколишнього середовища з побутовим холодильником типу «ларь», оснащеним агрегатом абсорбційного типу. За результатами дослідів проведено аналіз ефективності абсорбційного агрегату «сезонного» типу в порівнянні з агрегатом, що використовується у стандартних умовах, та попереднє моделювання роботи агрегату з метою визначення перспективи використання потенціалу навколишнього середовища для глобальної економії енергоносіїв та можливості утилізації ненадійних джерел енергії як рушійної сили тепловикористовуючої холодильної машини протягом тривалого часу.

Ключові слова


абсорбційна холодильна машина, холодильник «сезонного» типу, низькотемпературний потенціал навколишнього середовища, технології «нечіткого» моделювання у багатофакторних системах

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Васылив, О. Б. Оптимизация режимов работы аппаратов различного функционального назначения с абсорбционно-диффузионными холодильными машинами [Текст] / О. Б. Васылив. – О., 1998.

Гаро, В. Е. Исследование по оптимизации генераторов и теплоизоляционных материалов генераторов АДХА [Текст] / В. Е. Гаро, Н. Д. Захаров, А. С. Титлов // Отчет НИС, ОНАПТ. – О., 1991.

Леоненков, А. В. Нечеткое моделирование в среде Mathlab и FuzzyTech [Текст] / А. В. Леоненков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003.

Растригин, Л. А. Современные принципы управления сложными объектами [Текст] / Л. А. Растригин. – М. : Сов. Радио, 1980.

Титлов, А. С. Научно-технические основы создания энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов [Текст] / А. С. Титлов. – О., 2008.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.