Розробка енергозберігаючих систем автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами

O. A. Tytlova

Анотація


Наведено нові системи автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами. Обґрунтовано концепцію керування, що припускає перехід від позиційних до неперервних (квазінеперервних) алгоритмів і реалізацію нових функцій, які забезпечують у всіх режимах роботи приладів необхідний ступінь очищення пари аміаку від води і мінімізацію втрат тепла. Досліджено зміни статичних і динамічних властивостей приладів при змінах інтенсивності відводу тепла від зовнішньої поверхні дефлегматора в навколишнє середовище і теплової потужності, що підводиться до генераторного вузла.

Ключові слова


абсорбційні холодильні прилади, енергетична ефективність, дефлегматор, метод непрямого контролю якості очищення аміаку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пат. 30771 Україна, МПК F 25 B 15/00. Спосіб автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами [Текст] / Хобін В. А., Тітлова О. О. ; заявник та патентовласник Одеськ. нац. акад. харч. техн. – № 200712763 ; заявл. 19.11.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5.

Пат. 41904 Україна, МПК F 25 B 15/00. Спосіб автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами [Текст] / Хобін В. А., Тітлова О. О. ; заявник та патентовласник Одеськ. нац. акад. харч. техн. – № 200901249 ; заявл. 16.02.09 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.

Пат. 42970 Україна, МПК F 25 B 15/00. Спосіб автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами [Текст] / Хобін В. А., Мазур А. В., Тітлова О. О. ; заявник та патентовласник Одеськ. нац. акад. харч. техн. – № 200902378 ; заявл. 17.03.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14.

Пат. 53006 Україна, МПК F 25B 15/00. Спосіб автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами [Текст] / Хобін В. А., Тітлова О. О. ; заявник та патентовласник Одеськ. нац. акад. харч. техн. – № 201001276 ; заявл. 08.02.10 ; опубл. 27.09.10, Бюл. № 18.

Титлов, А. С. Энергосберегающее управление режимами бытовых абсорбционных холодильных приборов. Ч. 1 [Текст] / А. С. Титлов // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2011. – № 5, 6. – С. 38–43 (Ч. 2. – С. 45–53).

Титлова, О. А. Анализ влияния тепловой мощности, подводимой в генераторе абсорбционного холодильного агрегата, на режимы работы и энергетическую эффективность абсорбционного холодильного прибора [Текст] / О. А. Титлова, А. С. Титлов // Наук. праці ОНАХТ. – О., 2011. – Вип. 39, т. 1. – С. 148–154.

Титлова, О. А. Технологический процесс производства искусственного холода в абсорбционных холодильных приборах и задачи повышения его энергетической эффективности средствами автоматического управления [Текст] / О. А. Титлова // Наук. праці ОНАХТ. – О., 2011. – Вип. 40, т. 2. – С. 406–412.

Хобин, В. А. К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины [Текст] / В. А. Хобин, О. А. Титлова // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – Херсон, 2007. – № 2(20). – С. 94–102.

Хобин, В. А. Определение температуры парожидкостной смеси в дефлегматоре АДХМ по результатам измерений температуры его поверхности [Текст] / В. А. Хобин, О. А. Титлова // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – Херсон, 2009. – № 1(23). – С. 70–73.

Хобин, В. А. Система автоматического управления с коммутируемой структурой, минимизирующая энергопотребление АДХМ [Текст] / В. А. Хобин, О. А. Титлова, А. В. Мазур // Наук. праці ОНАХТ. – О.,

– Вип. 31, т. 1. – С. 149–151.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.