Потенціал морегосподарського комплексу – резерв економічного розвитку України

Maryna V. Volosiuk

Анотація


Визначено складові потенціалу і надано рекомендації щодо механізму формування конкурентоспроможного морегосподарського комплексу як одного із шляхів подолання економічної кризи в Україні.

Ключові слова


морегосподарський комплекс, потенціал, спеціальні ресурси, інноваційні, інформаційні, наукові ресурси, конкурентоспроможність, державна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Боголиб, Т. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности [Текст] / Т. Боголиб // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 13–16.

Борейко, В. І. Прогноз розвитку національної економіки на найближчі роки та заходи із його стимулювання [Текст] / В. І. Борейко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 27–30.

Бутенко, А. Програмно-цільове планування як механізм розв’язання проблем інноваційного розвитку економіки [Текст] / А. Бутенко, Є. Лазарєва // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 4–8.

Геєць, В. М. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) [Текст] / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Економіка України. – 2013. – № 6. – С. 4–19.

Даниленко, А. І. Удосконалення моделі управління економікою та фінансові механізми її реалізації [Текст] / А. І. Даниленко // Економіка України. – 2013. – № 5. – С. 4–27.

Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 р. № 4709-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

Звєряков, М. І. У пошуках виходу з кризи [Текст] / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 4–21.

Инновационные технологии в государственном управлении и пространственном развитии морской деятельности России [Текст] / Г. В. Батурова, Ю. С. Дерябин, В. С. Загашвили, А. М. Коновалов, В. С. Циренщиков. – М. : СОПС, 2010. – 258 с.

Ковалевський, В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – К. : Знання, 2006. – 350 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року» від 07 жовтня 2009р. № 1307 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави» від 20 травня 2008 р. № 463/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року» від 11 липня 2013 р. № 548-р [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: www.zakon1.rada.gov.ua.

Тарасевич, В. М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи [Текст] / В. М. Тарасевич // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 4–17.

Филипенко, А. О. Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України в умовах гло-балізації [Текст] : аналітична доповідь / А. О. Филипенко, В. В. Баришнікова ; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегіч. досліджень у м. Одесі. – О. : Фенікс, 2013. – 168 с.

Хвесик, М. А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів [Текст] / М. А. Хвесик, А. М. Сундук // Економіка України. – 2013. – № 3. – С. 4–15.

Шаблиста, Л. Нові акценти в державній політиці фінансової підтримки промислових підприємств у посткризовий період [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 46–56.

Якубовський, М. М. Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості [Текст] / М. М. Якубовський // Економіка України. – 2012. – № 8. – С. 4–15.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.