DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140121

Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів

Larysa O. Hryshyna, Natalia V. Havrylenko

Анотація


Досліджено питання соціально-економічного розвитку регіону, підвищення його конкурентоспроможності на основі нових механізмів та інструментів поліпшення використання територіальних ресурсів в умовах інтеграційних процесів. Виявлено основні недоліки державного управління регіональним розвитком і визначено першочергові завдання динамічного розвитку окремого регіону.

Ключові слова


регіон, соціально-економічний розвиток, управління регіональним розвитком

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення [Текст] : монографія / за ред. Б. В. Буркинського. – О.: ІПРЕЕД НАНУ, 2008. – 560 с.

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні [Текст] / С. О. Біла, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 с.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року : Постанова КМУ № 1001 від 21.06.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.

Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / за ред. З. В. Герасимчук. – Луцьк : Надстиря, 2008. – 528 с.

Спільна операційна програма прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) «Басейн Чорного моря» 2014–2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: http //www.economy-mk.gov.ua.

Статистичний щорічник України за 2011 рік [Текст] / за ред. О. Г. Осауленко. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 558 с.

Україна в світі. Огляд міжнародних індексів – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.feg.org.ua.

Федулова, Л. І. Знаннєвий ресурс та якість життя регіонів України [Текст] / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – С. 68–83.