Організаційні засади планування підвищення продуктивності праці та формування фонду заробітної плати персоналу машинобудівного підприємства

Oleksandr P. Hurchenkov, Natalia V. Husarina

Анотація


Запропоновано організаційні регламенти реалізації всіх етапів розробки плану підвищення продуктивності праці і плану формування фонду заробітної плати виробничого персоналу машинобу-дівного підприємства.

Ключові слова


виробничий персонал, машинобудівні підприємства, продуктивність праці, заробітна плата, планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бельтюков, Є. А. Трудовий потенціал підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Є. А. Бельтюков, А. В. Пашкова // Економіка: реалії часу : науковий журнал. – О. : ОНПУ, 2013. – № 1(1). – С. 60–72. – Режим доступу: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2011/No1/95-102.pdf

Буркинський, Б. В. Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика [Текст] : монографія / Б. В. Буркинський, В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 223 с.

Калина, А. В. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / А. В. Калина, С. П. Калініна, Н. Д. Лук’янченко. – К. : МАУП, 2005. – 232 с.

Міхляєв, М. О. Основні проблеми використання виробничого персоналу та шляхи їх вирішення засобами мотивації [Електронний ресурс] / М. О. Міхляєв // Економіка: реалії часу : наук. журн. – 2013. – № 2 (7). – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.htm.

Орлов, О. О. Планування діяльності промислового підприємства [Текст] : підручник / О. О. Орлов. – К. : Скарби, 2002. – 336 с.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140111

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.