Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України

Hanna V. Yefimova

Анотація


Проведено аналіз використання методів форсайт-прогнозування для визначення майбутнього суднобудування в Україні. Запропоновано процедуру проведення форсайт-прогнозу розвитку суднобу-дування. Визначено пріоритетні напрямки розвитку суднобудування та механізм їх практичної реалізації в Україні.

Ключові слова


суднобудування, форсайт, проноз, дорожня карта

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев, Г. Э. Что такое форсайт? Попытки определения [Электронный ресурс] / Г. Э. Афанасьев // Режим доступа: http://stra.teg.ru/library/global/Prognoz/foresight/4.

Буркинський, Б. В. Концептуальні засади реструктуризації суднобудування України [Текст] / Б. В. Буркинський, Г. В. Єфімова // Економіст. – К. – 2010. – №. 7. – С. 39–42.

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 2623-III [Електронний ресурс] : [прийнято 11.07.2001]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.

Карасев, О. И. Прогнозирование развития перспективных материалов с использованием методов форсайта [Текст] / О. И. Карасев, К. О. Вишневский // Форсайт. – 2010. – Т. 4. – № 2. – С. 58–67.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» № 942 [Електронний ресурс] : [прийнято 7.09.2011]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Федулова, Л. І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування [Текст] / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 106–120.

Popper, R. How are foresight methods selected? [Text] / R. Popper // Foresight. – 2008. – Vol. 10. – № 6.

Schwarz, J.-O. Assessing the future of futures studies in management [Text] / J.-O. Schwarz // Futures. – 2008. – Vol. 40. – Iss. 3. – Р. 237–246.

The Ninth Technology Foresight in Japan [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nistep.go.jp/HP_E/researchworks/02_foresight/index.html.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140105

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.