Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України

Inna O. Irtyshcheva, Tetiana V. Sroiko

Анотація


Обґрунтовано основні стратегічні орієнтири функціонування логістичної інфраструктури в море-господарському комплексі України. Досліджено сучасний рівень розвитку логістичної інфраструктури України, проаналізовано обсяги вантажоперевезень, в тому числі морськими шляхами. Визначено перспек-тиви розвитку логістичної інфраструктури у морегосподарському комплексі України.

Ключові слова


логістика, логістична інфраструктура, морегосподарський комплекс, морські порти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакаєв, О. О. Теоретичні засади логістики [Текст] : підручник / О. О. Бакаєв, О. П. Кутах, Л.А. Пономаренко. – К. : Київ. ун-т економіки і технологій транспорту, 2003. – Т. 1. – 430 с.

Бауэрсокс, Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок [Електронний ресурс] / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс. – Режим доступу: http://www.olbuss.ru.

Міністерство інфраструктури України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://www.mtu.gov.ua.

Офіційний сайт компанії MAERSK [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maersk.com.

Писаренко, В. В. Особливості логістичних систем в сільському господарстві [Текст] / В. В. Писаренко // Вісник ХНАУ. – 2012. – № 7. – С. 146–150.

Рынок транспортно-логистических услуг в 2010–2011 гг. и прогноз до 2014 г. Объем и структура рынка логистического аутсорсинга, грузоперевозки, транспортно-экспедиторские и складские услуги в посткризисный период [Текст] аналитический обзор. – М. : РосБизнесКонсалтинг, 2011. – 368 с.

Савіна, Н. Б. Інфраструктура логістичних процесів економічної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Б. Савіна. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.

Собкевич, О. Щодо перспективних напрямів співробітництва України з країнами ЄС у реалізації потенціалу транспортної системи України [Електронний ресурс] : аналітична записка / О. Собкевич, О. Ємельянова – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.

Connecting to Compete 2012 Trade Logistics in the Global Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators [Теxt] / The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. – 2012. – 68 р.

The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.