Удосконалення регуляторних механізмів у сфері публічного управління як елемент інноваційного розвитку економіки України

Valerii H. Lohvinov, Larysa Yu. Vdovychenko

Анотація


Розкрито недоліки існуючого в Україні механізму здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами, надано рекомендації з удосконалення здійснення регуляторної діяльності у контексті електронного урядування.

Ключові слова


регуляторна діяльність, регуляторний процес, регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, інформаційні відносини, публічне управління, електронне урядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Береза, А. В. Реформа публічного управління: сучасні тенденції та перспективи для України [Електронний ресурс] / А. В. Береза. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2012.46Bereza.pdf/.

Дубіщев, В. П. Досвід провідних країн світу у сфері здійснення державної регуляторної політики [Електронний ресурс] / В. П. Дубіщев, А. Д. Глушко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Літвінов, О. В. Недоліки законодавчого забезпечення державної регуляторної політики [Електронний ресурс] / О. В. Літвінов, О. М. Андрєєв. – Режим доступу : http://dcecrp.ho.ua/doc/Litvinov_Andreev_2_32_2008.pdf.

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.government.ru/docs/2367.

Отчет ОЭСР «Необходимость внедрения электронного правитель-ства» (The E-Government Imperative) [Електронний ресурс] – Режим доступа : http://open-gov.ru/2010/11/10/issledovanie/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2010 р. № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 р. № 1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.