Економічний розвиток суднобудівних підприємств і капіталізація людського капіталу на сучасному етапі

Olha M. Maistrenko, Liudmyla O. Kalashnikova

Анотація


Розглянуто стан сучасного суднобудування в Україні та у світі. Визначено наявні проблеми виробничого характеру, зношеності основних засобів, проблеми у фінансовій сфері та кадровій політиці. Досліджено проблему необхідності віднесення людського ресурсу до одного з видів капіталу як головного чинника створення нової вартості.

Ключові слова


капіталізація, людський капітал, інвестування, суднобудівні підприємства, економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналитика. РТПП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rtpp.com.ua/news.

Богацька, Н. М. Людський капітал на підприємствах та його інвестування в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька, В. Бабій. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua.

Булеев, И. П. Капитализация предприятий: теория и практика [Текст] : монография / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая. – Донецк : НАН Украины, ДонУЭП, 2011. – 328 с.

Публікація документів Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org.

Управління трудовим потенціалом [Текст] / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 66

Хромов, М. І. Сучасні проблеми капіталізації українських підприємств у контексті розвитку людського капіталу [Текст] / М. І. Хромов // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2010. – С. 195–209.

Bassey, Eyo. Capitalized Human Resources Cost and Its Influence on Corporate Productivity [Тext] / Eyo Bassey // Intern. J. of Financial Research. – 2012. – Vol. 3, № 2.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.