Складові інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та механізм управління ними

Natalia B. Mihai, Dmytro O. Hudanich

Анотація


Визначено суть механізму управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств. Досліджено і проаналізовано складові інноваційного розвитку підприємств у контексті формування механізму управління.

Ключові слова


механізм управління, складові інноваційного розвитку, машинобудівне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша, В. П. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення [Текст] : монографія / О. І. Амоша, В. П. Антонюк, А. І. Землянкін [та ін.] / НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2007. – 328 с.

Гречан, А. П. Економічні та організаційні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств [Текст] / А. П. Гречан// Економіка: реалії часу. – 2013. – № 3(8). – С. 219–223.

Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 2 [Текст] / за ред. С. В. Мочерного. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

Інформація Держкомстату України «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Иванченко, О. Г. Инновационное развитие машиностроения: современные оценки и методы достижения [Текст] / О. Г. Иванченко, М. С. Паклина // Власть и управление на Востоке России. – 2011. – № 3. – С. 13–21.

Комов, М. С. Особенности развития инновационной деятельности в российском машиностроении [Текст] / М. С. Комов // Молодой ученый. – 2011. – № 8. – Т. 1. – С. 138–140.

Менеджмент і маркетинг інновацій: Монографія [Текст] / за заг. ред. проф. С. М. Ільяшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 616 с.

Українець, А. І. Механізм адаптації та інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Т. В. Кулініч. – Режим доступу: http://www.vuzlib.org.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140116

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.