Державне регулювання біржового сегменту фондового ринку: реалії та перспективи

Vladimir N. Parsyak, Koctiantyn D. Nemoliuk, Artem H. Shcherbyna

Анотація


У зіставленні з практикою країн, які мають розвинуту економіку, окреслено особливості організованого сегмента фондового ринку України. Сформульовано пропозиції щодо подолання перешкод на шляху його розвитку і, зокрема, у сфері державного регулювання діяльності бірж.

Ключові слова


фондовий ринок, цінні папери, фондова біржа, державне регулювання, правила професійної діяльності, саморегульовані організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакуменко, В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики [Текст] / В. Д. Бакуменко. – К. : Вид-во НАДУ, 2007.

Блага, Н. В. Державне регулювання фондового ринку [Текст] / Н. В. Блага // Фінанси України. – 2009. – № 7 (80). – С. 89–93.

Закон України «Про депозитарну систему України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління [Текст] / П. М. Карась , О. Ю. Прямков, Л. Л. Сотниченко. – Л.: – Новий світ, 2007. – 164 с.

Мезенцева, О. О. Міжнародні моделі державного регулювання ринку цінних паперів [Електронний ресурс] / О. О. Мезенцева ; ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/15_mezenceva%20o.o..doc.htm.

Мозговий, О. М. Фондовий ринок [Текст] / О. М. Мозговий. – К. : КНЕУ. – 2010. – 96 с.

Парсяк, В. Н. Засоби подолання кризових явищ на українському фондовому ринку [Текст] / В. Н. Парсяк, М. Ю. Лактанов // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. № 5. С. 134–143.

Парсяк, В. Перспективи біржового сегмента у структурі вітчизняного фондового ринку [Текст] / В. Парсяк, К. Немолюк, А. Щербина // «Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 104–108.

Парсяк, В. Н. Ринок цінних паперів: маркетингові дослідження [Текст] / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К. : Центр учбової літератури. – 2007. – 224 с.

Ревтюх, В. В. Фондовий ринок України: аналіз сучасного стану та перспектив розвитку в порівнянні зі світовими тенденціями [Текст] / В. В. Ревтюх, В. С. Шапран // Фондовий ринок. – 2000. – № 2. – С. 7–9.

World Federation of Exchanges Limited (WFE). Monthly Reports (2013, Jan-Dec) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.