Формування фінансової стратегії розвитку суднобудівного підприємства з урахуванням ризиків

Oleksii V. Pashchenko

Анотація


Розглянуто основні напрямки фінансової стратегії розвитку суднобудівного підприємства в розрізі етапів виробничого циклу. Ідентифіковано фінансові ризики, що випливають з кола стратегічних завдань. На базі розглянутої характеристики основних блоків загальної фінансової стратегії суднобудівного підприємства представлено модель поетапного формування стратегічних цілей фінансової діяльності.

Ключові слова


суднобудування, фінансовий ризик, фінансова стратегія підприємства, стратегія розвитку підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Аранчій, В. І. Фінансова стратегія в системі управління підприємством [Текст] / В. І. Аранчій, О. П. Зоря // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 156–159.

Даценко, Г. В. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі регулювання діяльності підприємства [Текст] / Г. В. Даценко // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. – № 5, т. 2. – С. 162–165.

Довгань, Л. Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством [Текст] / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько // Актуальні проблеми економіки : наук.-екон. журнал. – К. : Національна академія управління, 2010. – № 11(113). – С. 115–122.

Єфімова, Г. В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації суднобудівного підприємства [Текст] / Г. В. Єфімова // Економічні інновації . – 2013. – Вип. 52. – С. 83–92.

Пащенко, О. В. Необхідність державного регулювання фінансового забезпечення суднобудівних підприємств [Текст] / О. В. Пащенко, А. І. Зінченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тер-нопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного екон. ун-ту «Економічна дум-ка», 2011. – Вип. 9. – Частина 3. – С. 223-228.

Томпсон-мл., А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа [Текст] / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III; пер. с англ. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2006. – 928 с.

Фінанси суднобудівних підприємств [Текст] : монографія / за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2012. – 234 с.

Фінансова стратегія в управлінні підприємствами [Текст] : монографія / А. Г. Семенов, О. О. Єрпутова, Т. В. Перехрест [та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 188 с.

Фінансова стратегія підприємства [Текст] : монографія / І. О. Бланк [та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140107

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.