Фінансові проблеми інноваційного розвитку вітчизняних підприємств

Oleksii O. Polietaiev

Анотація


Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності підприємств в Україні. Зроблено акцент на таких її показниках, як інноваційна активність підприємств, джерела фінансування інноваційної діяльності, реалізація інноваційної продукції тощо. Розглянуто основні фінансові проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств та запропоновано заходи щодо їх розв’язання.

Ключові слова


підприємства, інноваційна діяльність, інноваційна політика, інноваційна активність, джерела фінансування, нові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша, О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення [Текст] / О. І. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–34.

Геєць, В. М. Інноваційні перспективи України [Текст] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

Єрмолаєва, В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні [Електронний ресурс] / В. Єрмолаєва. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

Закон України «Про інноваційну діяльність» [Текст] // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2013 р. [Електронний ресурс] : стат. зб. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Парсяк, В. Н. Сутність інноваційної діяльності з огляду на специфіку суднобудування [Текст] / В. Н. Парсяк, О. П. Кириченко // Проблеми науки. – 2014. – № 1. – С. 28–35.

Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України [Текст]. – К., 2011.

Яненкова, І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика [Текст] : монографія / І. Г. Яненкова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – 380 с.

The Global Competitiveness Report 2011–2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140118

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.