Українські транснаціональні корпорації: стан та проблеми розвитку

Inna H. Proydenko, Natalia M. Ryshniak

Анотація


Досліджено стан та особливості формування українських транснаціональний корпорацій, а також проблеми їх розвитку. Розглянуто основні напрямки державної підтримки вітчизняних корпорацій.

Ключові слова


: транснаціоналізація, транснаціональна корпорація, прямі іноземні інвестиції, фінансово-промислові групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Глобальний конкурентний простір [Текст] : монографія / О. Г. Білорус [та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.

Группа СКМ. Основные факты [Електронний ресурс] // Офіційний сайт СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ–2013. – Режим доступу: http://www.scm.com.ua/ru/about-us/main-facts.

Корпорация «УКРАВТО» обнародовала планы на 2014 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=2974.

Лановий, В. Олігархічну модель потрібно трансформувати у вільний ринок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/еconomics.

Ліневич, Ю. В. Роль ТНК у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни [Текст] / Ю. В. Ліневич // Економіка та держава. – 2009. – № 12.– С. 42–43.

О компании «ИСД» официальный сайт ISD : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.isd.com.ua/company.

О компании «УкрАВТО» : обращение почетного президента корпорации УкрАВТО Т. Васадзе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukravto.ua/about_us.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Пахомов, С. Ю. Стратегії діяльності ТНК і проблеми дестабілізації світових ринкових відносин [Текст] / С. Ю. Пахомов. – Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5 – С. 13–17.

Поручник, А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі [Текст] : монографія / А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 2008. – 352 с.

Roshen скоротив прибуток у минулому році [Електронний ресурс] // УНІАН. Економіка – 2013. – Режим доступу : http://economics.unian.net/ukr/news/158121-roshen-minulogo-roku-skorotiv-pributok-na-66.html.

Сорока, І. Б. Транснаціональні корпорації і їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції [Текст] / І. Б. Сорока // Актуальні проблеми економіки – 2009. – № 9. – С. 35–41.

Стасишин, А. В. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб'єктів на конкурентоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи [Текст] / А. В. Стасишин // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 69–72.

Укрнафта : официальный сайт ПАО Укрнафта–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrnafta.com/ru.

Швиданенко, О. А. Глобальна конкурентоспроможність : теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / О. А. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2007. – 312 с.

Якубовський, С.О. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для вузів / С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2011. – 472 с.

The top 100 candy companies in the world [Електронний ресурс] / Carla Zanetos Sally // The Global resource, from manufacturing to retailing. Candy industry – 2012. – Режим доступу : http://www.candyindustry.com/articles/85574-the-top-100-candy-companies-in-the-world.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140110

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.