DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140108

Шляхи вдосконалення податкового механізму стимулювання розвитку суднобудівних підприємств

Viacheslav H. Rohov

Анотація


Розглянуто основні етапи еволюції податкового механізму стимулювання розвитку суднобудівних підприємств, визначено його недоліки, надано пропозиції щодо їх подолання. Обґрунтовано доцільність впровадження Міжнародного реєстру суден України і потоннажної системи оподаткування з точки зору розвитку суднобудування.

Ключові слова


суднобудування, оподаткування, податковий вексель, Міжнародний реєстр суден

Повний текст:

PDF

Посилання


Гардус, М. Чому український бізнес будує кораблі за кордоном? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/publication/22/41763.html.

Диордиев, А. «Декларативно-экспериментальное» судостроение В. Наконечного [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maritimebusinessnews.com.ua/news/shipbuilding/2012/10/10/18181.html

Закон України «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості» № 5209-VI [Текст] : [прийнятий 06.09.2012 р.].

Коссе, Д. СЕЗ «Миколаїв»: проблеми оподаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=803.

Концепція Закону України «Про державну підтримку суднобудування» [Електронний ресурс] // Официальный сайт Ассоциации судостроителей Украины «Укрсудпром». – Режим доступу: http://www.ukrsudo.kiev.ua/index.php?id=161.

Обзор морского транспорта за 2011 год: доклад секретариата ЮНКТАД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/ru/docs/rmt2011_ru.pdf.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Покотілов, І. П. Міжнародний реєстр суден – детермінант конкурентних переваг у морській галузі [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvkhdmi/2012_1/pokotil.pdf.

Постанова Кабінету Міністрів України № 466 від 28 травня 2012 р. «Про затвердження переліку устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України вітчизняними підприємствами суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) для використання у господарській діяльності, які тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом під час ввезення на митну територію України та поміщення в митний режим імпорту».

Проект Закону України «Про міжнародний реєстр суден України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://shipstimulation.narod.ru/index/zakon_ukrajini_pro_mizhnarodnij_reestr_suden_ukrajini/0-2.

Регулярна інформація за 2012 рік публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Залів» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/4096/106/templ.

Фінанси суднобудівних підприємств : монографія / І. А. Воробйова, Г. В. Єфімова, П. М. Карась, О. П. Кириченко, О. М. Крамаренко, В. Н. Парсяк, О. В. Пащенко, Н. В. Приходько, Г. К. Рогов, Н. Є. Терьошкіна, П. В. Трофимишин, М. В. Фатєєв, Е. Б. Хачатуров. – Миколаїв : НУК, 2012. – 234 с.