Структура морегосподарського комплексу України

Kostiantyn S. Trunin

Анотація


Розроблено класифікацію морегосподарського комплексу України, що визначається як сукупність галузей економіки України, які беруть участь у переробці ресурсів Чорного й Азовського морів, Світового океану, а також галузей, які забезпечують їх діяльність.

Ключові слова


структура, класифікація, комплекс, морегосподарська діяльність, морегосподарський комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриневецкий, С. Украина: из морской державы в "страну у моря"? [Електронний ресурс] / С. Гриневецкий // Зеркало недели. – 2010. – № 2. – Режим доступа: http://www.ukrrudprom.com/diqest.

Залогин, Б. С. Океан человеку [Текст] / Б. С. Залогин. – М. : Мысль, 1983. – 206 с.

Магула, В. Е. Історія освоєння Світового океану: Підручник [Текст] / В. Е. Магула. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 167 с.

Манн-Боргезе, Э. Драма океана [Текст] / Э. Манн-Боргезе. – Л. : Судостроение, 1982. – 176 с.

Менеджмент морських ресурсів [Текст] : навч. посіб. / уклад. : О. П. Безлуцька, А. П. Бень, М. О. Колегаєв [та ін.]. – Херсон, 2011. – 100 с.

Морехозяйственный комплекс Николаевщины: проблемы и перспективы [Електронний ресурс] // Транспорт. – 2013. – № 10. – Режим доступу: http://transport-journal.com.

Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г. [Текст] // Судостроение. – 2001. – № 6. – С. 9–12; 2002. – № 1. – С. 9–11.

Остроумов, Г. Н. Океан: надежды и заботы. Проблемы Мирового океана [Текст] / Г. Н. Остроумов. – М. : Знание, 1983. – Вып. 2. – 112 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року» за № 1307 від 7 жовтня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua.

Риффо, К. Будущее – океан [Текст] / К. Риффо ; пер. с фр. П. С. Чахотина, Ж. А. Чернява, В. Н. Шабалина ; под ред. В. А. Некрасова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1978. – 272 с.

Савельева, С. Б. Методология организации регионального морехозяйственного комплекса [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / С. Б. Савельева. – Режим доступа: http://economy-lib.com.

Стовба, Т. А. Маркетинг та менеджмент підприємств морегосподарського комплексу [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Стовба. – Херсон : ХДМІ, 2012. – 255 с.

Указ Президента України № 463/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 16.05.2008 р. «Про заходи із забезпечення розвитку України як морської держави» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.newsru.ua.

Украина – держава морская [Текст] : монография / Ю. В. Макогон, А. Ф. Лысый, Г. Г. Гаркуша, А. В. Грузан ; под ред. Ю. В. Макогона. – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2010. – 391 с.

Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу [Текст] : монографія / С. І. Бай, В. С. Блінцов, С. Д. Бушуєв [та ін.]. – Миколаїв : видавець Торубара О. С., 2013. – 448 с.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140120

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.