Механізми проактивного управління в системі менеджменту судноремонтних підприємтсв

Mykola V. Fatieiev, Iryna M. Zaporozhets

Анотація


Викладено основні елементи механізму проактивного управління судноремонтними підприємствами. Обґрунтовано номенклатура показників контролю виробничих процесів з урахуванням особливостей судноремонтного виробництва. Запропоновано принципи реалізації процесів контролінгу, засновані на системі бюджетування та методі освоєного обсягу.

Ключові слова


судноремонтне підприємство, проактивне управління, бюджетування, показники контролю, метод освоєного обсягу, управління вартістю, проект ремонту судна

Повний текст:

PDF

Посилання


Бушуев, С. Д. Проактивное управление программами организационного развития [Текст] / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 2(18). – С. 22–30.

Запорожец, И. М. Управление стоимостью в проектах судоремонтного предприятия [Текст] / И. М. Запорожец // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв, 2010. – № 4. – С. 154–161.

Фатеев, Н. В. Бюджетирование в системе управления проектами и программами судоремонтного предприятия [Текст] / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Зб. наук. праць «Управління проектами та розвиток виробництва». – Луганськ, 2009. – № 2 (30). – С. 118–123.

Шахов, А. В. Портфельно-ориентированный метод управления судоремонтным предприятием [Текст] / А. В. Шахов, А. В. Шамов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х., 2010. – № 41. – С. 32–36.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140112

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.