Формування промислових та інноваційних кластерів в Україні

Iryna H. Yanenkova

Анотація


Розглянуто теоретичні аспекти процесу кластеризації. Визначено особливості промислового та інноваційного кластерів. Проаналізовано світовий досвід формування кластерів. Досліджено перспективи розвитку та визначено негативні наслідки кластеризації. Акцентовано увагу на створенні кластерів у Причорноморському регіоні.

Ключові слова


інноваційний кластер, промисловий кластер, конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Портер, М. Конкуренция [Текст] / М. Портер. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 495 с.

Разуев, И. Г. Особенности взаимодействия финансового и интеллектуального капитала в российской экономике [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.01 / Разуев И. Г. – Самара, 2007. – 24 с.

Cortright, J. Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development [Text] / J. Cortright // The Brookings Institution, March 2006. – Р. 17–26.

OECD Reviews of Regional Innovation. Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches, 2007. – 350 pp.

Porter, M. Clusters and Competition. New Agendas for Companies, Governments, and Institutions [Text] / M. Porter. – Boston, 1998. – P. 177–288.

Roelandt, T. J. A. Cluster analysis and cluster-based policy making: the state of the art [Електронний ресурс] / T. J. A. Roelandt, P. den Hertog // Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches. OECD, 2007. – Режим доступу: www.trendchart.org.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.