DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140214

Вартість життя населення: оцінка і шляхи зниження

Oleksandr P. Hurchenkov, Yaroslav O. Filonok

Анотація


Розглянуто  діючі  підходи  до  оцінки  вартості  життя  населення  й  обґрунтовано необхідність  їх удосконалення.  Запропоновано  можливі  шляхи  зниження  вартості життя  шляхом  упровадження  заходів соціального, економічного і правового блоків відповідно до норм ЄС.

Ключові слова


вартість життя; оцінка людського життя; ресурси; страхування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ayvar L.K., Trunov I.L., Kharisov G.Kh. Ekvivalent stoimosti chelovecheskoy zhizni [Equivalent of the life cost]. Predstavitelnaya vlast − 21 vek: zakonodatelstvo, kommentarii, problemy − Representative power − 21st century: legislation, comments, problems, Moscow, 2006, no. 3, pp. 24−29.

Bykov A., Solenova L., Zemlyanaya G., Furman V. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke sotsialno-ekonomicheskogo ushcherba ot narusheniya zdorovya naseleniya, obuslovlennogo zagryazneniem atmosfernogo vozdukha [Methodical recommendations on assessment of social-economic damage from population health condition caused by air pollution]. Upravlenie riskom − Risk management, 1999, no. 3, pp. 51−59.

Bykov A.A. O metodologii ekonomicheskoy otsenki zhizni srednestatisticheskogo cheloveka [On methodology of economic evaluation of life of the average person]. Problemy analiza riska − Problems of risk analysis, 2007, vol.4, no. 2, pp.178−191.

Guriev S.M. Zabluzhdeniya i stereotipy, kotorye rasprostranyayut SMI i politiki (Misbelieves and stereotypes which are spread by mass media and politicians). Available at: http://www.alpina.ru/book/346/list/10473.

Kachynskyi A.B., Drozd M.I. Otsinochni kryterii vyznachennia rivnia kompensatsii, poviazanykh z vtratoiu zdorovia chy zhyttia liudyny u konteksti natsionalnoi bezpeky [Evaluation criteria for deŸning the level of compensation related to the loss of health or life within the context of the national security]. Stratehichna panorama − Strategic panorama, 2006, no. 2, pp. 152−154.

Martyakova Ye.V., Polyakov Ye.V. K voprosu ob ekonomicheskom ekvivalente stoimosti chelovecheskoy zhizni v usloviyakh globalizatsii (On the problem of economic equivalent of human life cost in the context of globalization). Available at: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pips/2008/ BSEC_2008/Pages%20from%20tom2/0834.pdf – s.834-841

Prokhorov B.B., Shmakov D.I. Otsenka stoimosti statisticheskoy zhizni i ekonomicheskogo ushcherba ot poter zdorovya [Evaluation of the statistical life cost and economic losses from health]. Problemy prognozirovaniya − Problems of forecasting, 2002, no. 3, pp.125−135.

Revich B.A., Sidorenko V.N. Metodika otsenki ekonomicheskogo ushcherba zdorovyu naseleniya ot zagryazneniya atmosfernogo vozdukha [Assessment methodology of economic health damage from air pollution]. Moscow, Akropol Publ., TsEPR, 2006. 56 p.

Kholod N.M. Rozpodil dokhodiv ta bidnist u perekhidnykh ekonomikakh [Distribution of income and poverty in transition economies]. Lviv, Publ. center of Ivan Franko NUL, 2009. 442 p.

Pro Stratehiiu podolannia bidnosti: ukaz Prezydenta Ukrainy (On Strategy to overcome poverty: Decree of President of Ukraine). Available at: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1083.2249.0.

Statystychni dani po Ukraini (Statistics of Ukraine). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Osaulenka O.H. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2012 rik: derzhavnyi komitet statystyky [Statistical yearbook of Ukraine for 2012: state statistics service]. Kyiv, Konsultant Publ., 2013. 572 p.