Математичне моделювання процесу обтікання сферичних частинок адсорбентів потоком газу

Lev I. Leibovych, Pavlo A. Patsurkovskyi

Анотація


Виконано математичне моделювання процесу обтікання сферичної частинки потоком газу, визначено діапазон зміни середньоінтегрального значення швидкості руху рідини на поверхні сферичної каплі.

Ключові слова


масообмін; абсорбція; поверхня контакту фаз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Astaryta Dzh. Massoperedacha s khymycheskoi reaktsyei [Mass transfer with chemical reaction]. Leningrad, Khymyya Publ., 1971, 224 p.

Brounshteyn B.Y., Fyshbeyn, G.A. Ghydrodynamyka, masso- y teploobmen v dyspersnykh systemakh [Hydrodynamics, heat and mass transfer in disperse systems]. Leningrad, Khymyya Publ., 1977, 280 p.

Leybovych L.Y., Patsurkovskyi P.A. K voprosu opredelenyya modely rascheta processov massoobmena v oborudovanyy ochystky vozdukha [To the question of definition of mass transfer processes calculation model in air purifying equipment]. Sudnova energhetyka: stan ta problemy: Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferencii studentiv, aspirantiv, naukovtsiv ta fakhivtsiv [Ship power engineering: status and problems: Materials of the VI international scientific conference of students, academics and professionals]. Mykolayiv, 2013, pp. 252–254.

Manoylo E.V. Zakonomernosti protsessa massoobmena v tsentrobezhnom apparate [Regularities of mass transfer process in the centrifugal apparatus]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy – East European Journal of advanced technologies, 2011, vol. 1, no. 9, pp. 8–12.

Ryvkynd V.Ya. Ob odnoy modelnoy statsionarnoy zadache dvizheniya dvukh sred s khimicheskoy reaktsiey [On one model stationary motion problem of two environments with chemical reaction]. Zapysky nauchnykh semynarov LOMY – Notes of scientific LOMI seminars, 1973, no. 35, pp. 106-113.

Ryvkynd V.Ya. Statsionarnoe dvizhenie slabo deformiruemoy kapli v potoke vyazkoy zhidkosti [The stationary motion of weakly deformable droplet in a viscous liquid flow]. Zapysky nauchnykh semynarov LOMY – Notes of scientific LOMI seminars, 1977, no. 69, pp. 157–170.

Ryvkynd V.Ya. Statsionarnoe dvizhenie vyazkoy kapli s uchetom ee deformatsii [The stationary motion of the viscous droplet taking into account its deformation]. Zapysky nauchnykh semynarov LOMY – Notes of scientific LOMI seminars, 1979, no. 84, pp. 220–242.

Ryvkynd V.Ya. Teoreticheskoe obosnovanie metoda posledovatelnykh priblizheniy dlya statsionarnykh zadach mekhaniki vyazkoy zhidkosti so svobodnymi granitsami razdela [The theoretical justification of method of consequent approximations for stationary problems of viscous fluid mechanics with free interfacial boundaries]. Zapysky nauchnykh semynarov LOMY – Notes of scientific LOMI seminars, 1982, no. 115, pp. 228–235.

Shervud T.K., Pigford R.L., Uilki Ch.R. Massoperedacha [Mass transfer]. Moscow, Chemistry, 1982. 696 p.

Clift R. Bubbles, drops, and particles. New York, Academic press Publ., 1978. 394 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140507

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.