Дослідження статичних характеристик резонансного перетворювача методом комбінування складових струму контуру

Hennadii V. Pavlov, Andrii V. Obrubov, Olena V. Nikitina

Анотація


Наведено  метод  розрахунку  стаціонарного  струму  та  статичних  характеристик резонансного перетворювача,  який  дозволяє  отримати  ряд  характеристик  для різних алгоритмів  комутації  вентилів  та способів регулювання потужності без суттєвої перебудови розрахункових формул.

Ключові слова


алгоритм комутації; резонансний перетворювач; резонансний контур; статичні характеристики; стаціонарний режим

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dmitriev B.F. Analiz staticheskikh kharakteristik stupenchatogo preobrazovatelya napryazheniya [Analysis of static characteristics of the multi-stage voltage converter]. Elektrotekhnika- Electrical Technology, 2000, no. 12, pp. 26–30.

Dmitriev B.F., Khramshin P. P. Primenenie poluprovodnikovykh priborov v preobrazovatelnoy tekhnike [Appliance of the solid-state devices in the converter equipment]. Cheboksary, 1985, pp. 8–12.

Dmitrikov V.F., Sergeev V.V., Samylin I.N. Povyshenie effektivnosti preobrazovatelnykh i radiotekhnicheskikh ustroystv [Ef̥ciency increase of converter and wireless devices]. Available at: http://dvo.sut.ru.

Rozanov Yu.K., Ryabchіtskіy M.V., Kvasnyuk A.A. Silovaya elektronika [Power Electronics: textbook for Higher Education Establishments]. Moskow, Izdatelskiy dom MEI Publ., 2007, 632 p.

Pavlov G.V., Obrubov A.V., Nikitina Ye.V., Shcherbinin T.V. Sravnenie kharakteristik rezonansnykh preobrazovateley pri razlichnykh sposobakh regulirovaniya s ispolzovaniem imitatsionnykh modeley [Comparison of characteristics of resonant converters under various regulation methods using the simulating models]. Tekhnichna elektrodynamika. Tem. vyp. «Sylova elektronika i enerhoefektyvnist» – Technical Electrodynamics. Topic of the issue: «Power Electronics and Energy Ef̥ciency», Kyiv, IED NANU Publ., 2010, part 1, pp. 97–102.

Eranosyan S., Lantsov V. Kvazirezonansnye istochniki vtorichnogo elektropitaniya: problemy, novyy vzglyad [Quasiresonant sources of the secondary electric supply: problems, a fresh approach]. Silovaya elektronika. Tematicheskoe prilozhenie k zhurnalu «Komponenty i tekhnologii» – Power electronics. Issue-related supplement to the «Components and Technologies» journal, St. Petersburg, Faynstrit Publ., 2007, no. 3. pp. 78–84.

Power Electronics Handbook. Devices, Circuits, and Applications. Elsevier Inc. 2007.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140308

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.