Імітаційне моделювання процесів комутації споживачів в автономних електроенергетичних установках

Volodymyr M. Riabenkyi, Oleksandr O. Ushkarenko, Al-Syod Makhmud Mokhammad, Khaled Omar Hannam

Анотація


Виконано розробку алгоритмів імітаційного моделювання процесів комутації споживачів електроенергії в автономних електроенергетичних установках. Розроблено алгоритми та програмні засоби для автоматизації процесу отримання діаграми роботи кожного із споживачів з метою короткострокового прогнозування навантаження автономної електростанції.

Ключові слова


імітаційне моделювання; випадковий процес; комутація навантаження; діаграма роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Карташев, И. И. Управление качеством электроэнергии [Текст] / И. И. Карташев, В. Н. Тульский, Р. Г. Шамонов [и др.]. – М. : Изд. дом МЭИ, 2006. – 320 c.

Куско, А. Качество энергии в электрических сетях [Текст] / А. Куско, М. Томпсон. – М. : Изд. дом «Додека – XXI», 2008. – 336 с.

Новиков, П. С. Элементы математической логики [Текст] / П. С. Новиков. – М. : Наука, 1973.

Прокопчик, В. В. Повышение качества электроснабжения и эффективность работы электрооборудования предприятий с непрерывными технологическими процессами [Текст] / В. В. Прокопчик. – Гомель : Гомельский гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, 2002. – 210 с.

Рябенький, В. М. Методика статистичного дослідження сплесків потужності в автономних електростанціях [Текст] / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, Нгуєн Ван Тхань // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 6(429). – С. 135–141.