Інтеграційні системи в агропродовольчій сфері: сутність та особливості розвитку

O. A. Dikariev

Анотація


Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інтеграція». Наведено авторське визначення терміну «інтеграційні системи в агропродовольчій сфері». Обґрунтовано основні напрями розвитку агропромислових інтегрованих систем, що здатні забезпечити сталий розвиток та продовольчу безпеку країни.

Ключові слова


інтеграція; система; агропродовольча сфера; стратегія; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дусановський, С. Л. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах [Текст] / С. Л. Дусановський, Є. М. Білан. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 182 с.

Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enbv.narod.ru/text/Econom/encyclo/str/E-338.html.

Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2 т. ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

Мішеніна, Н. В. Механізм формування інтеграційних процесів в АПК України [Текст] / Н. В. Мішеніна, А. В. Андрієнко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 263. – Т.1. – С. 255–261.

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Реформування і розвиток підприємств агропромислового виробництва: посібник у питаннях і відповідях [Текст] ; за ред. П. Т. Саблука. – К. : ІАЕ УААН, 1999. – 362 с.

Сахно, А. А. Удосконалення економічних відносин в інтегрованих агропромислових підприємствах [Текст] / А. А. Сахно // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 42–51.

Сучасна українська енциклопедія [Текст] ; уклад. Н. Коноваленко. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2004. – Т. 5. – 416 с.

Філіпенко, А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель / А. Філіпенко // Економіка України. – 2005. – № 6. – С. 11–24.

Экономический словарь агропромышленного комплекса [Текст] / Сост. А. В. Крисальный. – К. : Урожай, 1986. – 336 с.