Підвищення якості литих деталей методом локального зміцнення

Valerii V. Chyharov, Dmytro O. Rassokhin, Arkadii V. Loza

Анотація


Виконано дослідження впливу методу локального легування на міцність і якість литого металу деталей металургійного обладнання. Виявлено ефективність застосування локального легування наповнювачами у вигляді ферованадію.


Ключові слова


локальне легування; феррованадій; міцність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bolotov A.N. Lokalnoe obemnoe legirovanie otlivok s ispolzovaniem sterzhney iz ekzotermicheskoy smesi [Local bulk doping of castings using cores from exothermic mixture]. Liteynoe proizvodstvo – Foundry Engineering, 2000, no. 9, pp. 37–38.

Kondratyuk S.Ye. O povyshenii svoystv litykh staley [About increase of the cast steels properties]. Liteynoe proizvodstvo – Foundry Engineering, 2003, no. 8, pp. 39–41.

Gorelov V.G., Fedorov E.I., Rubenchik Yu.I., Galpern I.M. Mikrolegirovanie staley vanadiysoderzhashchey ligaturoy [Microalloying of steel with vanadium ligature]. Liteynoe proizvodstvo – Foundry, 1996, no. 8, pp. 11–12.

Chigarev V.V., Rassokhin D.A., Loza A.V Povyshenie kachestva otlivok iz uglerodistykh staley [Improvement of the quality of castings from carbon steel]. Metall i litie Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2012, no. 1, issue 224, pp. 23−26.

Chigarev V.V., Rassokhin D.A., Loza A.V. Puti povysheniya kachestva metalla v krupnykh stalnykh otlivkakh [Ways to improve the quality of metal in massive steel castings]. Vestnik Donbasskoy gosudarstvennoy mashinostroitelnoy akademii [Bulletin of Donbass State Engineering Academy], 2011, issue 1, pp. 255−259.

Yamshinskiy M.M., Fedorov G.E., Platonov E.A. Izgotovlenie otlivok s differencirovannymi svoystvami poverkhnosti [Production of castings with differentiated properties of surface]. Metall i litie Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2004, no. 12, pp. 22–25.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140412

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.