Інформаційні технології як фактор підвищення ефективності вищої освіти

I. V. Bakovska

Анотація


Розглянуто основні напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення управлінської діяльності державних органів освіти на основі застосування сучасних інформаційних технологій. Показано,  що вирішальним чинником досягнення основних цілей реформування освіти є її інформатизація. 

Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; інформація; інформатизація освіти; інформаційні технології; єдиний інформаційний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Богомолов В.А. Обзор бесплатных систем управления обучением // Образовательные технологии и общество. – 2007. – Т. 10, № 3.– С. 439–460.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.– 376 с.

Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об'єкту інформатизації

// Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 35–37.

Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки" № 537-V від 09.01.2007 р. // Голос України. – 2007. – № 21. – С. 8–10.

Копыленко Ю.В., Позднеев Б.М. О создании единого информационно-образовательного пространства системы вузов УМО АМ // Проблемы информатизации высшей школы. – 1996. – № 1. – С. 3–6.

Кремень В.Г. Суспільство знань і якісна освіта // Освіта. – 2007. – № 13–14.

Массинга В., Самойленко Н.И. Информационные технологии управления высшими учебными заведениями / Под ред. Н.И. Самойленко. – Х.: Основа, 1999. – 230 с.

Создание единого информационного пространства системы образования // Школа-семинар: Серия материалов / Под ред. Н.А. Селезневой и И.И. Дзегеленко. – М., 1998. 9. Якушин А.В. Использование LMS в учебном процессе педагогического вуза // Современные информационные технологии и ИТ-образование: Сб. докл. науч.-практ. конф. / Под ред. В.А. Сухомлина. – М.: МАКС пресс, 2006.– С. 189–193.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.